BK ingenieurs voor GWW-aannemers, bouwende aannemers en grondbanken

Als het gaat om sloop en grond-, weg- en waterbouw (GWW) moet u zich flexibel opstellen. Voor de aanleg van een nieuwe weg of rotonde of de sloop van een flat zijn verder diepgaande kennis en de juiste expertise nodig. BK ingenieurs ondersteunt u op dit gebied als dienstverlener of juist als (vaste) partner voor bouwprojecten.

BK ingenieurs onderzoekt, adviseert en begeleidt. Bij aanleg of sloop, maar ook bij kabel- en leidingwerk. Voor de partijkeuring op een grondbank zijn we eveneens in te schakelen. Kortom: BK ingenieurs is de juiste partner voor GWW-aannemers, bouwende aannemers en grondbanken.

Contact

Neem contact op of bezoek één van onze vestigingen.

Contact

Relatiemagazine

Wilt u het relatiemagazine ontvangen?
Schrijf u nu in!BK Opleidingen

Lees meer

Kies een dienst:

Diensten

 • Omgevingsmanagement
 • Certificeringsbegeleiding
 • Veiligheidskundige begeleiding/ ondersteuning Opleidingen op de het gebied van veiligheid, asbest, verontreinigde grond, bedrijfshulpverlening en milieu

Diensten

 • Opleidingen op de het gebied van veiligheid, asbest, verontreinigde grond, bedrijfshulpverlening en milieu

Diensten

 • Partijkeuringen grond
 • Grondstromen coördinatie
 • (water) bodemonderzoek
 • Sanering, nazorg en milieukundige begeleiding

Diensten

 • Bouwbesluittoets bouwfysische aspecten bij nieuwbouw, renovatie en (monumentale) herbestemming
 • Opleveringsmetingen
 • Advies- en meetprogramma's bij de ontwikkeling van nieuwe (bouw)producten
 • Trillingsmonitoring
 • Geluidmetingen
 • Prognose geluid
 • Juridisch advies bij handhavingstrajecten
 • Aanvragen bouw en milieuvergunningen
 • Technische bouw en milieuadvies

Diensten

 • Tendermanagement en uitvoeringsbegeleiding op basis van UAV-gc 2005
 • Landmeetkunde
 • Adviezen op het gebied van de GWW-sector

Diensten

 • Asbestinventarisaties volgens SC 540
 • Opstellen kostenraming en begeleiding asbestsaneringen
 • Asbestkundig advies
 • EPC-berekeningen

Diensten

 • (Projectmatige) detachering binnen de Bouw, Civiel, Milieukunde, Werktuigbouwkunde, Elektro- en Installatietechniek
 • Het werven, selecteren en bemiddelen van vaste technische functies

Diensten

 • Projectmanagement
 • Risicodragend participeren
 • Projectleiding ruimtelijk fysieke en multidisciplinaire projecten

Onze doelgroepen:

Aannemerij

BK ingenieurs is de juiste partner voor GWW-aannemers, bouwende aannemers en grondbanken. We onderzoeken, adviseren en begeleiden bij aanleg, sloop, kabel- en leidingwerk en keuren van grond, baggerspecie en bouwstoffen.

Projectontwikkeling

De ontwikkeling van kwalitatief goede bedrijfspanden en woningen kent diverse knelpunten. BK ingenieurs helpt u als projectontwikkelaar of woningcorporatie bij het aangaan van deze uitdagingen.

Overheid

Als overheidsinstantie moet u toezicht houden op regelgeving. Ook het vergunningstraject behoort tot uw taken. Schakel BK ingenieurs in als onafhankelijke partner op dit gebied.

Industrie

Opkomst van nieuwe markten, grondstoffenschaarste en strengere Arbo- en milieuwetgeving. Dit zijn slechts enkele uitdagingen waarmee de industriesector te maken heeft. BK ingenieurs is uw partner.

Overige sectoren

Actief bij een onderwijsinstelling, nutsbedrijf, zorginstelling of VVE? Of bent u particulier? BK ingenieurs helpt u bij vergunningen, milieuadvies, planmatig of projectmatig onderhoud of vastgoedbeheer.

Kies een dienst