BK Civiel & Sport Uw partner in civiele techniek en GWW

Civiele techniek is een zeer breed begrip. BK Civiel & Sport bereidt GWW (grond-, weg- en waterbouwkundige) werken voor en begeleidt de uitvoering hiervan. Bij GWW kunt u denken aan de aanleg en reconstructie van wegen, rioleringen en het bouw- en woonrijp maken. Ook sportterreinen, sloopwerken (onder andere circulair slopen van gebouwen), waterbouwkunde, landmeetkunde, het schrijven van een EMVI-plan, de herinrichting van de openbare ruimte en het opstellen van een RAW-bestek behoren tot onze activiteiten.

 

Civiele techniek is een vakgebied waarvoor brede kennis en expertise nodig zijn. Er zijn tenslotte tal van factoren waar u rekening mee moet houden. Op het gebied van civiele techniek ontzorgt BK Civiel & Sport u tijdens alle fasen van bijvoorbeeld een GWW-project. We kunnen alle technische producten voor u verzorgen; vanaf de initiatieffase tot en met de uitvoerings- en beheerfase.

Sport
BK Civiel & Sport heeft diepgaande kennis van onderhoud, aanleg en reconstructie van sportvelden. Ook op dat vlak zijn we uw betrouwbare partner.

Landmeetkunde
BK Civiel & Sport heeft ervaren landmeters in dienst en geavanceerde landmeetapparatuur. Inmeten van bestaande terreinen, uitzetten van werken en nauwkeurige hoogtemetingen zijn de dagelijkse praktijk. Deze informatie kunnen wij volledig uitgewerkt leveren of enkel de ruwe data.

Oog voor risicobeheersing
Civiele projecten zijn vaak complex van aard door de interactie met de omgeving en andere vakgebieden en kennen daarom tal van haken en ogen. Risicobeheersing is voor BK Civiel & Sport dan ook een belangrijke component. U wilt tenslotte dat rekening is gehouden met alle mogelijke technische en financiële (uitvoerings)risico's.

Diensten van BK Civiel & Sport

De diensten van BK Civiel & Sport spreiden zich uit over twee werkgebieden:

Voorbereiding

Begeleiding

Contactpersonen voor BK Civiel & Sport:

Niels Böhmer


088-3212640
niels.bohmer@bkingenieurs.nl

BK Civiel & Sport werkt regelmatig samen met:

BK Bodem adviseert, begeleidt en voert bodem-, waterbodem-, grondwater- en bouwstoffenonderzoek uit.
Adviseert en begeleidt haar opdrachtgevers op het gebied van veiligheid en gezondheid. Dit kan zowel betrekking hebben op interne arbozorg als op projecten waarbij onze opdrachtgevers betrokken zijn.
BK Professionals detacheert young, medium en senior professionals binnen de bouw- civiel-, en milieutechnische vakgebieden.
BK Projectmanagement houdt zich bezig met het beheersen van processen binnen projecten, waarbij tijd, geld, kwaliteit, informatie, organisatie en beheersing van risico's belangrijke parameters zijn.

Projecten

Kies een dienst