HomeOpleidingenCursusaanbodAsbest herkennen voor Nutsbedrijven

Opleidingen

BK ingenieurs

Asbest herkennen voor Nutsbedrijven

Achtergrond

Het wondermateriaal uit de vorige eeuw, asbest, is vanwege de unieke eigenschappen veel gebruikt in het Nederlandse ondergronds openbare leidingnet. Kilometers leiding van asbestcement liggen in de bodem. De medewerker die aan het werk is aan de ondergrondse infra kan geconfronteerd worden met zowel deze asbesthoudende leidingen als gebroken asbestfragmenten. De medewerker zal op de hoogte moeten zijn van de gezondheidsrisico’s en welke maatregelen er wettelijk genomen moeten
worden om veilig en gezond te werken.

Doel van de cursus

Het herkennen van asbestverdachte materialen bij aanleg van nutsvoorzieningen in de bodem om blootstellingsrisico’s te vermijden.

Doelgroep

Medewerkers van nutsbedrijven: (storings-) monteurs gas, water en elektra evenals aannemers in de ondergrondse infra en telecominstallateurs. Kortom: iedereen die beroepsmatig te maken kan krijgen met asbestblootstelling bij werkzaamheden aan nutsvoorzieningen.

Vooropleiding/niveau

Er is geen specifieke vooropleiding noodzakelijk. Beheersing van de Nederlandse taal is aan te bevelen.

Kwalibo-certificering

De cursus voldoet aan de gestelde opleidingseisen voor diverse certificeringstrajecten waaronder de BRL 7000.

Maatwerk

De cursus behandelt naast de basiskennis en het wettelijk kader ook de gezondheidsrisico’s bij mogelijke blootstelling aan asbest bij werkzaamheden in de bodem.

De cursus bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. In het praktische gedeelte kunnen de besproken materialen worden bekeken en wordt aandacht besteed aan de toe te passen PBM’s.

Duur en prijs van de cursus

De cursusduur is één dag van 09.00 tot circa 16.00 uur. De cursusprijs bedraagt € 239,- (exclusief btw). Dit is inclusief thee, koffie, lunch, deelnamecertificaat en een uitgebreid illustratief lesboek dat na afloop van de cursus als naslagwerk kan dienen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marianne Jansen via [email protected] of 088 – 321 26 69.