HomeOpleidingenCursusaanbodAsbestdeskundige

Opleidingen

BK ingenieurs

Asbestdeskundige

Achtergrond
Toezicht houden op de regels en richtlijnen van zowel de Arbowet als het Asbestverwijderingsbesluit vereist brede kennis van de handhaver/toezichthouder. Niet alleen van de asbestproblematiek, maar ook van het saneringsproces en de verschillende praktijksituaties. Deze cursus voorziet in de noodzakelijke kennis om deskundig toezicht te kunnen houden, waarbij alle belangen van betrokkenen aan bod komen.

Doel van de cursus
Het praktisch toepassen van asbest wet- en regelgeving bij (sanerings)werkzaamheden, evenals het voortijdig onderkennen van mogelijke blootstellingsrisico’s (risicomanagement). De cursus bestaat een theorie- en een praktijkgedeelte en voldoet aan de eind- en toetstermen, opgesteld in het Examineringsschema SCA-570. De cursus kan worden afgesloten met een examen, afgenomen door een landelijk erkend examenbureau.

Doelgroep
Toezichthouders en handhavers van gemeentelijke, provinciale en landelijke overheid evenals medewerkers van milieu-instellingen (onder andere milieupolitie en milieudienst), auditoren van certificerende instellingen en inspecteurs van de Inspectie SZW. Kortom iedereen die beroepsmatig te maken krijgt met toezichthoudende taken bij het asbestsaneringsproces.

Vooropleiding/niveau
Er is geen specifieke vooropleiding noodzakelijk. Het niveau is MBO.

Duur en prijs van de cursus
De cursus wordt gegeven in drie aaneengesloten dagen van 08.30 tot 16.30 uur. De cursusprijs bedraagt € 765,- (exclusief btw en examenkosten à € 930,-). Dit is inclusief lesmateriaal, thee, koffie, lunch en deelnamecertificaat (wanneer er geen examen wordt afgelegd).

De cursus ADK wordt gegeven met onze vaste opleidingspartners. Op basis van uw wens en de beschikbaarheid wordt u ingeschreven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marianne Jansen via [email protected] of 088 – 321 26 69.