HomeOpleidingenCursusaanbodBedrijfshulpverlener (BHV)

Opleidingen

BK ingenieurs

Bedrijfshulpverlener (BHV)

Achtergrond
In de Arbowet staat dat bedrijven verplicht zijn om doeltreffende maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Taken van de bedrijfshulpverlener zijn onder andere het bestrijden van een beginnende brand, het begeleiden van een ontruiming en het verlenen van eerste hulp.

Doelgroep
De tweedaagse cursus is bedoeld voor iedere persoon die werkzaam is in de functie van leidinggevende of operationeel medewerker. Tijdens deze cursus behandelen we zowel in theorie als aan de hand van praktijkoefeningen de BHV-organisatie.

De cursus voldoet aan de eind- en toetstermen van NIBHV.

Vooropleiding/niveau
Er is geen specifieke vooropleiding noodzakelijk. Beheersing van de Nederlandse taal is aan te bevelen.

Duur en prijs van de cursus
We geven de cursus van 08.30 tot 16.30 uur. De prijs voor deze tweedaagse cursus bedraagt € 275,- (exclusief btw) per cursist. Dit is inclusief het lesmateriaal, audiovisuele middelen en deelnamecertificaat (+ pasje) koffie/thee en lunch.

Herhalingscursus
Om de opgedane kennis van de basiscursus bij te houden, is het aan te raden om jaarlijks een herhalingsopleiding (H-BHV) te volgen. De belangrijkste onderwerpen uit de basisopleiding worden dan herhaald. De prijs van deze eendaagse cursus bedraagt € 175,- (exclusief btw).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marianne Jansen via [email protected] of 088 – 321 26 69.