HomeOpleidingenCursusaanbodDeskundig Asbestverwijderaar 2 (DAV-2)

Opleidingen

BK ingenieurs

Deskundig Asbestverwijderaar 2 (DAV-2)

Achtergrond

Vanaf 1 januari 2008 is het wettelijk verplicht dat asbestsaneerders een persoonscertificaat hebben. Hieruit blijkt dat zij zijn opgeleid in theorie en praktijk.

Per 1 maart 2016 is de nieuwe DAV-regeling van kracht, waarbij onderscheid wordt gemaakt in DAV1 en DAV2. DAV2 is de laatste stap in de opleiding tot professioneel Deskundig Asbestverwijderaar. Deze praktische opleiding richt zich op een veilige asbestverwijdering volgens de richtlijnen, welke voldoen aan de voorwaarden van het Arbeidsomstandighedenbesluit (art. 4.54) en het persoonscertificaat..

De praktijk staat in dit deel van de cursus centraal. Aan bod komen thema’s als: omgaan met calamiteiten, uitlezen onderdrukregistratie, emissiearm saneren, saneringstechnieken in containment en veilig uitsluizen van afval. Na het behalen van DAV2-examen, ontvangt hij/zij het persoonscertificaat DAV2.

Werken met asbesthoudende materialen is gebonden aan strenge regels. Uiteraard moet iedereen zich aan deze regels houden. Een praktijkgerichte opleiding biedt uitkomst: de regels en toepassing ervan staan centraal. Weten hoe het moet, is stap één. Het in de praktijk brengen stap twee.

Doel van de cursus
De cursus bereidt voor op het theorie- en praktijkexamen DAV-2.

Doelgroep
Asbestverwijderaars (DAV-2) wiens persoonscertificaat na drie jaar dient te worden verlengd. De cursist dient rekening te houden met tijdige planning van de cursus- en examendata, circa twee maanden voor het verlopen van de bevoegdheid.

Asbestverwijderaars (DAV-1) die met de mentorenbegeleiding aantoonbaar voldoende praktijkervaring en praktijk-/pakuren hebben gemaakt.

Duur en prijs van de cursus
De cursus wordt gegeven in twee aaneengesloten dagen. Examen volgt over het algemeen binnen vier dagen. De prijs voor de cursus bedraagt €350,- (exclusief btw). Dit is inclusief het lesmateriaal, lunch, thee of koffie en exclusief examen- en certificeringkosten à  € 690,-.

Planning
De cursus DAV-2 wordt gegeven met onze vaste opleidingspartners. Op basis van uw wens en de beschikbaarheid wordt u ingeschreven.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Marianne Jansen via [email protected] of 088 – 321 26 69.