BK ingenieurs voor de overheid

Toezicht en vergunningverlening op basis van de Wm. Toezicht op bodemsaneringen en grondstromen. Controleren op asbestregelgeving. Dit is een greep uit de taken die u als overheidsinstantie heeft. Waarom zou u geen gebruikmaken van een partij die theoretische (en juridische) kennis combineert met praktijkervaring? Die onafhankelijke ondersteuning biedt? Schakel BK ingenieurs in.

Ministeries, RWS, SBNS, provincies, waterschappen en gemeenten vertrouwen op de kennis en expertise van BK Ingenieurs. Wij helpen deze en andere overheidsorganen onder andere met baggerwerken, de aanleg van wegen, verwerven van kavels en bodemsaneringen.

Contact

Neem contact op of bezoek één van onze vestigingen.

Contact

Relatiemagazine

Wilt u het relatiemagazine ontvangen?
Schrijf u nu in!BK Opleidingen

Lees meer

Kies een dienst:

Diensten

 • Omgevingsmanagement
 • Certificeringsbegeleiding
 • Veiligheidskundige begeleiding/ ondersteuning
 • Opleidingen op de het gebied van veiligheid, asbest, verontreinigde grond, bedrijfshulpverlening en milieu

Diensten

 • Opleidingen op de het gebied van veiligheid, asbest, verontreinigde grond, bedrijfshulpverlening en milieu

Diensten

 • Partijkeuringen grond
 • (water)bodemonderzoek
 • Sanering, nazorg en milieukundige begeleiding

Diensten

 • Bouwbesluitadvies, nieuwbouw, renovatie en (monumentale); herbestemming;
 • Advies- en meetprogramma's bij de ontwikkeling van nieuwe (bouw)producten.
 • Vochtberekening bouwconstructies
 • Juridisch advies bij handhavingstrajecten
 • Aanvragen bouw en milieuvergunningen
 • Technisch bouw en milieuadvies
 • Geluidprognose bij nieuwbouw of uitbreiding
 • Geluidmetingen
 • Arbo onderzoeken

Diensten

 • Revitalisering van bedrijfsterreinen
 • Landmeetkunde

Diensten

 • Asbestinventarisaties volgens SC 540
 • Opstellen kostenraming en begeleiding asbestsaneringen
 • Asbestkundig advies
 • Opleidingen op de het gebied van veiligheid, asbest, verontreinigde grond, bedrijfshulpverlening en milieu

Diensten

 • (Projectmatige) detachering binnen de Bouw, Civiel, Milieukunde, Werktuigbouwkunde, Elektro- en Installatietechniek
 • Het werven, selecteren en bemiddelen van vaste technische functies

Diensten

 • Projectmanagement
 • Risicodragend participeren
 • Projectleiding ruimtelijk fysieke en multidisciplinaire projecten

Diensten

 • Offshore HazMat- en asbestinventarisaties;
 • Lichtmetingen op en lichtplannen voor schepen
 • Geluidsmetingen scheepswerven, schepen en offshore
 • Audits op wetgeving rederijen

Onze doelgroepen:

Aannemerij

BK ingenieurs is de juiste partner voor GWW-aannemers, bouwende aannemers en grondbanken. We onderzoeken, adviseren en begeleiden bij aanleg, sloop, kabel- en leidingwerk en keuren van grond, baggerspecie en bouwstoffen.

Projectontwikkeling

De ontwikkeling van kwalitatief goede bedrijfspanden en woningen kent diverse knelpunten. BK ingenieurs helpt u als projectontwikkelaar of woningcorporatie bij het aangaan van deze uitdagingen.

Overheid

Als overheidsinstantie moet u toezicht houden op regelgeving. Ook het vergunningstraject behoort tot uw taken. Schakel BK ingenieurs in als onafhankelijke partner op dit gebied.

Industrie

Opkomst van nieuwe markten, grondstoffenschaarste en strengere Arbo- en milieuwetgeving. Dit zijn slechts enkele uitdagingen waarmee de industriesector te maken heeft. BK ingenieurs is uw partner.

Overige sectoren

Actief bij een onderwijsinstelling, nutsbedrijf, zorginstelling of VVE? Of bent u particulier? BK ingenieurs helpt u bij vergunningen, milieuadvies, planmatig of projectmatig onderhoud of vastgoedbeheer.

Kies een dienst