BK ingenieurs voor overige sectoren

Bent u actief bij een onderwijsinstelling, nutsbedrijf, architectenbureau, zorginstelling, of VVE? Of bent u een mkb-organisatie of particulier? Ook in die sectoren is BK ingenieurs meer dan thuis. Bijvoorbeeld als het gaat om vergunningen, milieuadvies, planmatig of projectmatig onderhoud of vastgoedbeheer. Of om opleidingen of hands-on advies op Arbo-gebied. Maak kennis met de diensten van BK ingenieurs.

Contact

Neem contact op of bezoek één van onze vestigingen.

Contact

Relatiemagazine

Wilt u het relatiemagazine ontvangen?
Schrijf u nu in!BK Opleidingen

Lees meer

Kies een dienst:

Diensten

 • Omgevingsmanagement
 • Certificeringsbegeleiding
 • Veiligheidskundige begeleiding/ ondersteuning
 • Opleidingen op de het gebied van veiligheid, asbest, verontreinigde grond, bedrijfshulpverlening en milieu

Diensten

 • Opleidingen op de het gebied van veiligheid, asbest, verontreinigde grond, bedrijfshulpverlening en milieu

Diensten

 • Partijkeuringen grond
 • (water)bodemonderzoek
 • Sanering, nazorg en milieukundige begeleiding

Diensten

 • Opstellen van publicaties over bouwfysische onderwerpen
 • Toetsing en advisering bij vochtproblemen, schimmelgroei, thermische behaaglijkheid en ventilatie
 • Isolatie adviezen
 • Bouwlawaai en bouwfysisch onderzoek
 • Juridisch advies bij handhavingstrajecten
 • Aanvragen bouw en milieuvergunningen
 • Technisch bouw en milieuadvies

Diensten

 • Sloop van gebouwen en infrastructuur
 • Ontwerp en aanleg van sportterreinen, recreatie- en natuurgebieden
 • Technische inrichting en ontwikkeling begraafplaatsen

Diensten

 • Asbestinventarisaties maritiem en offshore
 • Riskmanagement maritiem en offshore
 • Begeleiding asbestsaneringen
 • Vastgoedbeheer en onderhoud
 • Projectbegeleiding bouw en huisvesting
 • Bouwkundige opname, MeerJarenOnder-houdsPlan en kostenbewaking

Diensten

 • (Projectmatige) detachering binnen de Bouw, Civiel, Milieukunde, Werktuigbouwkunde, Elektro- en Installatietechniek
 • Het werven, selecteren en bemiddelen van vaste technische functies

Diensten

 • Projectmanagement
 • Risicodragend participeren
 • Projectleiding ruimtelijk fysieke en multi-disciplinaire projecten

Diensten

 • Offshore HazMat- en asbestinventarisaties;
 • Lichtmetingen op en lichtplannen voor schepen
 • Geluidsmetingen scheepswerven, schepen en offshore
 • Audits op wetgeving rederijen

Onze doelgroepen:

Aannemerij

BK ingenieurs is de juiste partner voor GWW-aannemers, bouwende aannemers en grondbanken. We onderzoeken, adviseren en begeleiden bij aanleg, sloop, kabel- en leidingwerk en keuren van grond, baggerspecie en bouwstoffen.

Projectontwikkeling

De ontwikkeling van kwalitatief goede bedrijfspanden en woningen kent diverse knelpunten. BK ingenieurs helpt u als projectontwikkelaar of woningcorporatie bij het aangaan van deze uitdagingen.

Overheid

Als overheidsinstantie moet u toezicht houden op regelgeving. Ook het vergunningstraject behoort tot uw taken. Schakel BK ingenieurs in als onafhankelijke partner op dit gebied.

Industrie

Opkomst van nieuwe markten, grondstoffenschaarste en strengere Arbo- en milieuwetgeving. Dit zijn slechts enkele uitdagingen waarmee de industriesector te maken heeft. BK ingenieurs is uw partner.

Overige sectoren

Actief bij een onderwijsinstelling, nutsbedrijf, zorginstelling of VVE? Of bent u particulier? BK ingenieurs helpt u bij vergunningen, milieuadvies, planmatig of projectmatig onderhoud of vastgoedbeheer.

Kies een dienst