Vakgebied

BK ingenieurs

HomeVakgebiedenBodemBodem

Mogelijkheden en werking machinale boorstelling Sonic

Met de machinale boorstelling Sonic kunnen we (diepe) grondboringen plaatsen en deze boringen eventueel afwerken met een peilbuis. Bij de Sonic hoort een Gator, een ondersteunend voertuig voor het vervoeren van de boorbuizen.

Werkzaamheden die we ook met de Sonic kunnen uitvoeren zijn het nemen van geroerde en ongeroerde grondmonsters, het maken van een zeer nauwkeurige boorbeschrijving en het uitvoeren van partijkeuringen in-situ of in depot conform Besluit bodemkwaliteit.

Vanuit vestiging Udenhout coördineert Kris Mathijssen de inzet van de Sonic. U kunt hem bereiken op 06-51802327.

De voorbereiding

Wij adviseren om voorafgaand aan de werkzaamheden SIKB-protocol 2100 en SIKB-protocol 2101 mechanisch boren te raadplegen om vast te stellen of het werk onder protocol uitgevoerd dient te worden. Uiteraard kunnen wij u met u meedenken.

Denkt u in elk geval aan het volgende: Een KLIC-melding is altijd verplicht; zonder geldige KLIC-melding boren we niet, ook niet machinaal. Te allen tijde moeten we 2,0 meter handmatig voorboren in verband met kabels en leidingen. Het werk bereiden we voor volgens protocol  2101 mechanisch boren en het formulier mechanisch boren.

Toegankelijkheid controleren

Controleer van tevoren de toegankelijkheid van de locatie voor de afmetingen en werkruimte van de Sonic:

  • doorrijhoogte 3,2 meter
  • werkhoogte 4,0 meter
  • lengte minimaal 5,0 meter en
  • breedte 2,5 meter.

Houd bij inpandig boren rekening met het harde geluid en de uitlaatgassen. Zorg voor goede ventilatie. In de veldwerkbus kunnen we een afzuigsysteem voor het afvoeren van uitlaatgassen meenemen naar de locatie. De onderzoekslocatie dient te berijden en toegankelijk te zijn: redelijk vlak en niet te nat. Bij vochtige ondergrond moeten we rijplaten gebruiken. Boren in talud is niet mogelijk.

Hoe werkt machinaal boren met de Sonic?

Machinaal boren doen we met HDPE-boorbuizen van 2,0 meter met schroefdraad die we koppelen. De maximale boordiepte en de maximale peilbuisdiepte is 30 meter minus maaiveld, afhankelijk van de grondsoort en eventuele bijmengingen.

Boorspecie

Er komt bij het boren boorspecie vrij, ongeveer een volle emmer per 5 meter boordiepte. Dit moeten we opslaan of afvoeren. Conform SIKB-protocol 2101 dichten we afsluitende lagen af. Bij afwezigheid van scheidende lagen in de bovenste vijf meter vullen we de bovenste 2 meter aan met vrijgekomen boorspecie.

Pulsboren niet mogelijk

Pulsboren met behulp van de Sonic is niet mogelijk, ook puin, asfalt en beton moeten we voorboren met een diamantboor. Puin-, stabilisatie- of puinhoudende grondlagen moeten we voorboren met de avegaar, bij voorkeur met een diameter van 150 mm. Eventuele klinkerverhardingen verwijderen we handmatig, een vloeistofdichte voorziening werken we af met een vloeistofdichte straatpot (120 of 150 mm).

Geschikt voor ongeroerde monsters

Het nemen van ongeroerde monsters met behulp van de Sonic is goed mogelijk, per 0,5 meter. Boven grondwaterniveau boren we met de hand. In-situpartijen die doorlopen tot in de (on)verzadigde zone (beneden grondwaterstand) kunnen we uitvoeren conform SIKB-protocol 2101.

Voorsteken met GP63-boorbuizen

Bij het plaatsen van peilbuizen steken we voor met de GP63-boorbuizen in verband met het boorprofiel en eventuele monsters. Daarna plaatsen we met de GP88-boorbuizen de peilbuis. We kunnen ook bij ‘cluster’ peilbuizen de diepste peilbuis zetten door voor te steken met GP63-boorbuizen. We maken direct een boorbeschrijving, waarna we de peilbuis plaatsen door middel van GP88-boorbuizen. Als al zeker is dat de locatie een homogeen boorprofiel heeft, hoeft er niet voorgestoken te worden. De andere peilbuizen in hetzelfde cluster hebben dan hetzelfde boorprofiel. Deze kunnen we vanwege dezelfde boorbeschrijving in het boorgat daarnaast plaatsen. Dit bespaart veel tijd.

Meer informatie?

Voor meer informatie of een oriënterend gesprek kunt u contact opnemen met Kris Mathijssen. Bel 088 321 25 00 of mail naar [email protected]

Gerelateerde projecten

Project

Singelgrachtgarage

In Amsterdam komt een ondergrondse parkeergarage, de Singelgrachtgarage-Marnix. De garage biedt…

Lees meer