HomeActueel“Laat mij maar spelen. En leren.”

Nieuws

21 november 2019

“Laat mij maar spelen. En leren.”

Aan het woord is Xander Worrell, toezichthouder asbestverwijdering bij BK ingenieurs. Het belangrijkste in zijn leven? “Ik ben vooral vader van twee kinderen. In mijn baan moet ik kunnen spelen, met mensen werken en mijn eigen tempo kunnen aanhouden. BK ingenieurs snapt dat. Daardoor zit ik hier al bijna negen jaar.”

Na zijn opleiding tot chemisch analist was het studiegenoot Mark Platell die Xander binnenloodste als laborant bij Omegam. Xanders taak was om na asbestverwijdering de eindinspectie en de vrijgave van het containment te doen volgens NEN 2990. Toen Omegam de afdeling binnenlucht ophief, nam Xander samen met een collega het klantenbestand over en startte zijn eigen lab.

Zo komt Jan Splinter door de winter

De apparatuur voor asbestvezelonderzoek bleek heel prijzig te zijn en het startkapitaal was klein. Carl Zeiss AG was bereid om samen met Xander een microscoop voor asbestvezelonderzoek te ontwikkelen. Na bijna een jaar naar tevredenheid testen kon hij hem ook betalen. Toen de Stellab-accreditatie van hun lab eenmaal helemaal rond was, hield Xander het voor gezien in de asbestwereld. Hij richtte zijn aandacht op zijn hobby van het eerste uur: sleutelen aan zijn oude Pontiac Fiero. Bij een bevriende autohandelaar en -reparateur kon hij als automonteur aan de slag. Lang hield de liefde voor de branche geen stand. “Autohandelaren zijn oplichters. Daar wil ik niet mee geassocieerd worden.”

Werkethos bijbrengen

Ondertussen woonde Xander in Purmerend en kon hij bij een Amsterdams recyclingbedrijf als logistiek coördinator beginnen. Kortweg kon hij ‘alles met een stekker’ ophalen bij inleverdepots, sorteren en afleveren aan de eindverwerkers. Hier haalde hij zijn vrachtwagenrijbewijs. Maar de voornaamste taak was wel het leidinggeven aan de medewerkers; langdurig werklozen en probleemjongeren bijbrengen dat een baan leuk kan zijn. Tussenbeide komen bij conflicten was nieuw voor Xander. De werkomgeving bood veel kansen om mensenkennis op te doen. “Het geeft een goed gevoel als zo’n gast dan voor vast bij een werkgever aan de slag gaat.”

Even wennen: 020 geeft leiding in 030

Eenmaal verhuisd naar Maarssen, de liefde achterna, werd Xander binnen een jaar echtgenoot en vader. En stapte hij over naar Van Gansewinkel in Utrecht, waar hij de logistieke operatie coördineerde voor de huisvuilinzameling in de plaatsen rond Utrecht. Niet alleen was hij verantwoordelijk voor het laten ophalen van restafval, gft, papier en periodiek grofvuil en metaal, voornamelijk het bemensen van de vrachtwagens bleek een grote uitdaging. Wat vooral opviel was Xanders zijn natuurlijke overwicht en manier van leidinggeven. “Ik heb veel gelachen met die gasten”

Instrueren, verantwoordelijk maken, afrekenen op het resultaat.

Een collega bij Van Gansewinkel, een ex-militair, roemde Xanders manier van leidinggeven, die volgens hem veel weghad van de manier waarop bij defensie leidinggegeven wordt: instrueren, verantwoordelijk maken en afrekenen op het resultaat. Xander ging bij klachten met de chauffeur zelf naar de klant. Niet zonder resultaat, want niet alleen drong hij het drugsgebruik en diefstal onder de medewerkers terug, ook bracht hij het ziekteverzuim terug van 8 naar 3 procent. Ook voerde hij de plasticinzameling in de regio in. Helaas kreeg Xander stank voor dank: het werk van Van Gansewinkel voor de gemeente werd opnieuw aanbesteed, een vast contract kreeg hij niet. Xander nam ontslag en meldde zich direct op LinkedIn als werkzoekende.

Kom jij op mijn stoel zitten?

Weer was het studiegenoot Mark Platell die Xander benaderde. Mark werkte bij BK ingenieurs als DIA (Deskundig Inventariseerder Asbest) en stond op het punt naar de Cariben te verhuizen. Zo kon Xander letterlijk op Marks stoel gaan zitten. Bij BK ingenieurs kon Xander zijn oude werk in het asbestonderzoek weer oppakken. “Zeker in het begin was dat super fijn. Ik was net gescheiden en met co-ouderschap voedde ik mijn twee kinderen op. BK ingenieurs heeft mij altijd de gelegenheid gegeven om vader te zijn en bijvoorbeeld om half negen op het schoolplein te staan.” In de eerste jaren bij BK ingenieurs richtte het werk zich vooral op het inventariseren en rapporteren over asbest in gebouwen en installaties. Later kwam daar het toezichthouden bij.

Werken aan zelfonderzoek

Ondertussen had Xander veel aan zijn mensenkennis als happy single. “Mijn scheiding, hoe pijnlijk ook, is het meest succesvolle dat ik heb gedaan. Mijn leven is er een stuk mooier op geworden en ik ben er trots op hoe mijn ex en ik er samen voor de kinderen zijn uitgekomen. En dat gaat niet vanzelf, kan ik je vertellen.” Bij BK ingenieurs had Xanders leidinggevende Rob gelukkig snel door dat hij Xander met rust moest laten en lekker moest laten werken. “Tja, ook hier werkt het: instrueren, verantwoordelijk maken en afrekenen op het resultaat. Door mijn zelfonderzoek kwam ik erachter dat ik echt mezelf wat discipline bij moest brengen. Ik trek sprintjes, weet je. Mijn werk is altijd op tijd af, maar dan moet er natuurlijk op het laatste moment niets tussen komen.”

Geen dubbele bodem, geen verborgen agenda.

Als Xander íets heeft geleerd in zijn werkzame leven, is het dat eerlijkheid loont. In zijn huidige functie als toezichthouder komt hem dit goed van pas. En zijn mensenkennis uiteraard. “Ik kan met iedereen goed opschieten, ook als het niet goed gaat. Ik ben moeilijk te kwetsen, heb geen verborgen agenda en houd van oprechtheid. Dat is fijn, want zo hoef ik maar één verhaal te onthouden. Iedereen ontvangt van mij evenveel respect, of het nu een uitvoerder is of de projectmanager.

“Hee, asbestlijer!”

Al twee en een half jaar is Xander dagelijks te vinden bij Shell. Hij begeleidt daar de asbestrenovatie van monumentale panden. Iedereen kent hem; hij komt bij alle lagen van het personeel over de vloer. “Hee, asbestlijer!” roept iemand als groet naar hem door de gang. Zijn mensenkennis en neutrale positie brengen hem ook in het kantoor van de projectmanager, waar hij zo nu en dan moet uitleggen waarom het project langer duurt dan verwacht. Shell is erg tevreden over Xander. En hij voelt zich gezien als persoon. Het werk bij Shell is voorlopig niet klaar: Xander zal de komende twee jaar de totaalsloop begeleiden van een ander pand, dat plaats moet maken voor het nieuwe hoofdkantoor.

Werkkamer persoon

Een logische stap, volgend uit de inventarisatie, verwijdering en toezichthouden van asbest was voor Xander zich verkiesbaar stellen voor de Werkkamer Persoon voor Ascert. Onlangs is hij verkozen. Samen met drie collega’s uit het vakgebied gaat hij vooronderzoeken uitvoeren en adviezen geven aan het Centraal College van Deskundigen (CCvD), die de minister adviseert over de te stellen eisen aan personen die zich bezighouden met asbestinventarisatie en -verwijdering of toezichthouden.

‘Als ik de Staatloterij win, ga ik de rest van mijn leven leren!’

Sinds een half jaar staan er geen dating-apps meer op Xanders telefoon en durft hij te gaan beseffen dat er een nieuwe liefde is in zijn leven. De andere liefde, zijn kinderen, koestert hij en met zijn derde liefde, leren, gaat hij zich in 2021 weer bezighouden. Want op de planning staat de opleiding tot HVK (hoger veiligheidskundige). Dat is de logische volgende stap, want “Ik geef om mensen. Ik wil niets liever dan dat iedereen ’s avonds weer veilig naar huis gaat. En als ik de Staatloterij win? Dan ga ik de rest van mijn leven alleen nog maar leren!”