Vakgebied

BK ingenieurs

HomeVakgebiedenArbo & Veiligheid

Arbo & veiligheid

Een veilige werkomgeving is essentieel. Om te blijven voldoen aan uw Arbo-verplichtingen hoeft u gelukkig niet alle kennis zelf in huis te hebben. Onze veiligheidskundige medewerkers zijn er om u te ondersteunen met advies en opleiding om op een praktische manier aan arbowetgeving en normen te voldoen. U kunt rekenen op de kennis en capaciteit van BK ingenieurs. Wij zijn specialist op het gebied van risico-inventarisaties, veiligheid op de werkvloer, Arbowet- en regelgeving en omgevingsmanagement. Maak kennis met onze praktische aanpak die u helpt uw organisatie te verbeteren.

Bewustwording

Wil een organisatie zich verbeteren, dan is alleen een rapport, plan van aanpak of draaiboek niet voldoende. Een verbeterproces heeft meer kans van slagen als duidelijk is wat uw wensen en doelen zijn. Het gaat ook om bewustwording. Onze adviseurs zijn zelf actief in de praktijk en zijn stuk voor stuk opgeleid als trainers. Zij

  • helpen om de voorgestelde verbeteringen door te voeren in de organisatie en te borgen.
  • trainen uw medewerkers, leiden hun leidinggevenden op en geven voorlichting aan het management.
  • staan u terzijde met helder advies, voorlichting op maat, duidelijke werkinstructies en opleiding en training.

Eén aanspreekpunt

Wij geloven in heldere communicatie en korte lijnen. U hebt tijdens het gehele project te maken met één vaste contactpersoon. Wel zo overzichtelijk. Maar deze adviseur doet het werk niet alleen; hij beschikt over het gehele potentieel van BK ingenieurs.

Maatwerk

Iedere organisatie heeft eigen wensen en doelen, elk project is maatwerk. Of het nu gaat om een (her)certificering of (veiligheidskundige) projectbegeleiding van een complex en risicovol project. Dat doen we ook. Voor bodem, bouw en industrie en project- en V&G-coördinatie zowel in de ontwerp- als de uitvoeringsfase.

Wij verzorgen voor onder andere overheden, projectontwikkelaars en uitvoerende partijen de veiligheidskundige begeleiding, het veiligheidskundig toezicht en omgevingsmanagement bij multidisciplinaire projecten in de grond-, weg- en waterbouw, de bouw en de industrie.

Onafhankelijk

Onafhankelijk en integer behartigen wij uw belangen. Op uw verzoek lichten wij uw bedrijf of project door op veiligheidseisen en werkprocessen. Vervolgens adviseren wij u over vergunningen en certificeringen en stellen desgewenst uw plannen op of beoordelen deze.

Werkwijze

In een vrijblijvend kennismakingsgesprek stellen we eerst uw wensen en doelen vast. Wanneer voor beide partijen duidelijk is wat de huidige situatie is ten opzichte van de gestelde doelen, stellen wij offerte voor u op. Na uw opdrachtverlening werken wij samen aan het project en zetten we stappen om tot het gewenste eindresultaat te komen.

Onze veiligheidskundige medewerkers maken een risicoanalyse van uw onderneming en leggen dit vast in een risico inventarisatie (RI&E). Op grond hiervan maken zij een plan van aanpak. Zij ondersteunen u bij de implementatie van het plan van aanpak voor het terugdringen van risico’s en het verbeteren van de veiligheid. Er volgt een terugkoppeling met eventuele opmerkingen. Vervolgens zien wij erop toe dat de veranderingen geborgd worden in de organisatie. Eventueel volgt een (interne) audit. Certificering bereiken of in stand houden kan als eindresultaat een doel zijn, maar is meestal een logisch gevolg van de doorgevoerde verbeteringen.

Ook optimaal geïnformeerd worden? Ik kom graag vrijblijvend bij u langs.

Ook optimaal geïnformeerd worden? Ik kom graag vrijblijvend bij u langs.

Gerelateerde projecten

BK ingenieurs, BLVC-coördinatie, IJburg, Centrumeiland, Amsterdam

Project

BLVC-coördinatie en toezicht op Centrumeiland IJburg

De vraag naar stedelijk wonen groeit, ook in de stad Amsterdam. Om dit te kunnen realiseren, zijn…

Lees meer
BK ingenieurs, omgevingsmanagement, omgevingsmanager, Heijmans, BLVC-coördinatie

Project

Omgevingsmanagement Spaarndammerhart: De Verbinding tussen de bouwer en de buurt

Waar eerst de Spaarndammerschool stond, verrijzen nu bijna tachtig nieuwe woningen en appartementen:…

Lees meer

Project

Luchtkwaliteitsonderzoek in GRE-werkplaats

In de GRE-werkplaats van aannemingsbedrijf Qualm te Rozenburg verrichten medewerkers werkzaamheden…

Lees meer

Project

Drinkwateronderzoek Haarlemse Montessorischool

In opdracht van De Haarlemse Montessori School (HMS) heeft BK ingenieurs onderzoek uitgevoerd naar…

Lees meer