HomeDisclaimer

Disclaimer

Informatie op de website www.bkingenieurs.nl wordt ‘als zodanig’ verstrekt zonder enige waarborg van welke aard dan ook. BK ingenieurs – BK ingenieurs Holding B.V. wijst alle aansprakelijkheid jegens elke partij af voor mogelijke directe, indirecte gevolgschade of enige andere schade die is ontstaan door het gebruik van onze website of de inhoud daarvan. Ook als het niet mogelijk is om van onze site gebruik te maken of van de andere websites, die via hyperlinks aan onze website zijn gekoppeld, kan BK ingenieurs – BK ingenieurs Holding B.V. niet aansprakelijk worden gesteld.

Wij doen onze uiterste best via deze website actuele en juiste gegevens te verstrekken. Deze website kan echter technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Het verkrijgen van tekstdocumenten of enig ander materiaal dat u via deze site verkrijgt, is voor uw eigen risico. BK ingenieurs – BK ingenieurs Holding B.V. staat niet borg voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van de site en wijzen uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid voor daarin aanwezige fouten af.

De informatie die op onze website wordt verstrekt, kan op elk moment, zonder mededeling vooraf, worden gewijzigd. BK ingenieurs – BK ingenieurs Holding B.V. kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of onnauwkeurigheden in een andere website, die u via deze website raadpleegt. Alle rechten voorbehouden.