HomeActueelInspectie SZW gaat intensief controleren op werken met gevaarlijke stoffen

Nieuws

3 maart 2017

Inspectie SZW gaat intensief controleren op werken met gevaarlijke stoffen

Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) focust het komende jaar op gevaarlijke stoffen. Het grootste deel van haar capaciteit (13,6%) zet zij in op controle van bedrijven en instellingen.

In de wet- en regelgeving kunt u uiteraard alles lezen over de verplichtingen waaraan uw bedrijf moet voldoen. In het kort komt het erop neer dat uw werkprocessen veilig dienen te zijn, de registratie gevaarlijke stoffen volledig is, de veiligheidsmentaliteit aanwezig is en dat u exact op de hoogte bent van de voorschriften voor het gebruik en de opslag gevaarlijke stoffen en hiernaar handelt.

Controle op papier én in de praktijk

De inspecteurs van SZW beoordelen niet alleen of op papier alles klopt, ook komen zij fysiek bij de bedrijven over de vloer om te beoordelen of de realiteit overeenkomt met wat er op papier staat en of er sprake is van gedragspatronen die (on)veilig gedrag in stand houden. Dit in het belang van de volksgezondheid en ter voorkoming van de bekende langetermijnrisico’s van blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Marc Kuipers, inspecteur-generaal van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, stelt in het voorwoord van het jaarplan 2017 het volgende: 'De (…) belangrijke factor is de aandacht voor het menselijk handelen. Op papier kan een bedrijf perfect aan veiligheidseisen voldoen, maar als in de praktijk de voorman het verkeerde voorbeeld geeft aan zijn medewerkers, dan loopt de werkvloer onnodig risico. Een goede veiligheidscultuur betekent dat er korte metten wordt gemaakt met patronen die onveilig gedrag in stand houden. Niet omdat het van de overheid moet, maar omdat werkgevers en werknemers het zelf belangrijk vinden. (…) Dit betekent dat naast het tonen van certificeringen nu nog meer de focus wordt gelegd op wat voor praktische maatregelen er ter bescherming van de werkvloer zijn genomen.’

Direct advies op maat

Nu kunnen wij ons voorstellen dat u op punten graag wilt weten hoe uw bedrijf ervoor staat voordat de inspecteur langskomt met alle mogelijke gevolgen van dien. Dan is het een geruststellende gedachte dat bij u in de buurt alle kennis en kunde aanwezig is waar u terecht kunt voor een vrijblijvende toelichting op de risicobeoordeling gevaarlijke stoffen.

Het kan zijn dat u vervolgens behoefte hebt aan een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) of een advies over de aard, mate en duur van de blootstelling van u en uw medewerkers aan gevaarlijke stoffen. Ook daarvoor kunt u bij ons terecht. Eén telefoontje is voldoende om te weten hoe u ervoor staat. Laat u niet overrompelen. Bel Jelmer Mook op 088 321 2762 of stuur een e-mail aan [email protected].

Handhaving, en nu?

Staat de inspecteur eenmaal op de stoep met een handhavingsbevel en bent u het niet eens met de uitspraak? Wilt u weten wat uw rechten en mogelijkheden zijn en wat u kunt doen om de zaak niet op het spits te drijven? Ook daarvoor kunt u bij ons terecht. Bel Henk Vorsteveld op 088 321 2628.