HomeActueelBelangrijk om te weten voordat je een kunstgrasveld vervangt

Nieuws

24 april 2017

Belangrijk om te weten voordat je een kunstgrasveld vervangt

Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BNSC) heeft de publicatie opgesteld ‘hoe ruim je een kunstgrasveld op?’. Hierin is de wet- en regelgeving opgenomen die van belang is bij de renovatie van een kunstgrasveld.

Onderzoeken gespecificeerd

In de onlangs verschenen nieuwe versie 2.0 is extra aandacht besteed aan de verantwoordelijkheden in het renovatieproces. Ook is aangegeven welke onderzoeken van het infill en de sporttechnische laag nodig zijn en waaraan de onderzoeken moeten voldoen.

Integrale aanpak

Voor deze nieuwe publicatie schakelde de branchevereniging BK ingenieurs in voor advies op het gebied van bodemkwaliteit en Arbowetgeving. Om tot een praktische en doelmatige invulling van maatregelen te komen, werken de specialisten van BK ingenieurs nauw met elkaar samen. Het is daardoor niet nodig om de vraag meerdere keren te stellen.

Eric Mathôt, adviseur Arbo & Veiligheid: "Welke maatregelen nodig zijn om de veiligheid van werknemers tijdens de renovatie te garanderen, verschilt per situatie. Het is van belang om alle risico’s in kaart te brengen en de maatregelen hierop af te stemmen.”

Stappenplan

Johan den Haan, adviseur bodem bij BK ingenieurs, heeft samen met de branchevereniging de benodigde onderzoeksinspanningen gespecificeerd en een stappenplan opgesteld. Hierin zijn de uitkomsten van de onderzoeken en te ondernemen acties samengevat. En het geeft duidelijkheid wie tijdens welke fase van het renovatieproces verantwoordelijk is.

Den Haan: “Het samenbrengen van de praktijk, wetgeving en omgevingsaspecten vereist concessies op alle vlakken om tot het best mogelijke resultaat te komen. De publicatie is helder, praktisch en geeft een duidelijke richting aan. Meten is weten!”

Opdracht gemeente Utrecht

Ieder jaar zijn er zo'n 200 velden in Nederland aan vervanging toe. De gemeente Utrecht schakelde BK ingenieurs in voor advies bij het vervangen van vier kunstgrasvelden. De publicatie van BSNC vormt hierbij het uitgangspunt. De doelstelling is om de kunstgrasvelden te renoveren met respect voor de omgeving, en inachtneming van zowel bodem- als Arbowetgeving.

Informatie of advies?

Wilt u meer informatie of advies over het vervangen van uw kunstgrasveld? Neem gerust contact op met Johan den Haan, 088 321 2685 of Eric Mathôt 088 321 2622.