HomeActueelVerontreinigingen met PFAS (PFOS en PFOA)

Nieuws

21 november 2017

Verontreinigingen met PFAS (PFOS en PFOA)

Wat moet ik doen als bij onderzoek een verontreiniging met de stoffen PFAS, PFOS en PFOA wordt aangetroffen? Kan ik een partij met PFAS-verontreinigde stof grond hergebruiken? Regelmatig kloppen opdrachtgevers met deze en andere vragen aan bij BK ingenieurs.

PFAS, PFOS en PFOA

PFAS is de groepsnaam voor diverse stoffen waaronder PFOS en PFOA. De afkortingen staan voor Perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) en Perfluoroctaanzuur (PFOA). Deze geperfluoreerde verbindingen zijn toxische stoffen die veelvuldig zijn toegepast in consumentenproducten als textiel, tapijt, leer en papier en in industriële producten zoals verf en blusschuim. Tijdens de productie, het gebruik en in de afvalfase kwamen de stoffen op verschillende manieren in de bodem terecht. De stoffen zijn zeer persistent: de natuur breekt ze niet af. Door bioaccumulatie kunnen de stoffen in de voedselketen terechtkomen. Het gebruik van PFAS-houdende substanties is daarom in 2011 verboden.

Media aandacht

Op twee locaties waren de stoffen recent in het nieuws. Onder andere rond Schiphol, maar ook op andere locaties in Nederland is door gebruik van PFAS-houdend blusschuim PFAS in de grond, het grondwater en de waterbodem terechtgekomen. In de omgeving van de DuPont/Chemours-fabriek in Dordrecht wordt PFOA in de grond en het grondwater aangetroffen. Deze verontreiniging is waarschijnlijk veroorzaakt door uitstoot van stof dat in de omgeving is neergeslagen. De stof PFOA is tientallen jaren gebruikt voor de fabricage van teflon en wordt sinds 2012 niet meer gebruikt door DuPont/Chemours.

Normering

Voor PFASzijn vooralsnog geen landelijke normen voor bodem, waterbodem en grondwater vastgesteld. PFAS- houdende grond kan niet zomaar op een andere plek worden (her)gebruikt. Ook reiniging is (nog) niet mogelijk. Wel heeft het RIVM in opdracht van Provincie Noord Holland generieke onder- en bovengrenzen aangereikt. Recent heeft provincie Noord-Holland een beleidsregel opgesteld met grenswaarden voor PFOS en PFOA, die gebruikt kan worden om te toetsen of sprake is van een verontreiniging en wat de mogelijke gevolgen en maatregelen zijn.

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) heeft in november 2017 een ‘Handreiking toepassing van PFOA houdende grond Drechtsteden e.o.’ gepubliceerd. Na onderzoek zijn drie globale zones tot 15km rond Dordrecht ingedeeld, waarin een verwachting van het aanwezige PFOA is opgenomen. Dat betekent dat beperkingen op afvoer en hergebruik van grond uit de omgeving van chemieconcern Chemours gelden. De komende maanden wordt rond Dordrecht vervolgonderzoek uitgevoerd en zal hier meer duidelijkheid over komen. Tot die tijd moet extra aandacht worden besteed aan de aanwezigheid van PFOA wanneer handelingen met grond binnen het gedefinieerde gebied plaatsvinden.

Expertise BK ingenieurs

Momenteel is BK ingenieurs op en rond Schiphol bij diverse onderzoeksprojecten betrokken waar sprake is van met PFOS verontreinigde grond, grondwater en waterbodem. Ook is BK ingenieurs rond Dordrecht bezig op diverse locaties met onderzoek naar de aanwezigheid van PFOA en de bijbehorende problemen. BK ingenieurs heeft hiervoor de juiste ervaring, kennis en expertise in huis. Onze opdrachtgevers kunnen rekenen op onderzoek en advies.

Een greep:

  • onderzoek van PFAS grond, grondwater en waterbodem conform alle geldende NEN-normen
  • keuren van grond in depot of in situ op de aanwezigheid van PFAS
  • begeleiding en advies bij sanering van verontreinigde grond (projectleiding en MKB)
  • advies bij contact met bevoegde gezagen/overheden
  • veiligheids- en gezondheidsadvies bij werkzaamheden in/met verontreinigde grond (MVK, HVK, AH)

BK heeft alle specialisten en (veld)personeel in eigen huis door het hele land beschikbaar. Voor analyses heeft BK ingenieurs nauwe samenwerkingen met diverse laboratoria.

Wilt u meer informatie of hebt u een vraag?

Neemt u gerust contact op met Jelle de Gier, afdeling bodem 088-3212716 [email protected], Klaas Feenstra, afdeling bodem in Dordrecht 088-3212709 [email protected] of Eric Mathôt, veiligheidskundige 088-3212622 [email protected]