HomeActueel‘Als je anders durft te denken, zie je beter wat er te winnen valt’

Nieuws

22 december 2017

‘Als je anders durft te denken, zie je beter wat er te winnen valt’

2017 | Wonen bij of zelfs óp bedrijventerreinen? Het is een onderwerp dat tot heftige discussies kan leiden. Bijvoorbeeld bij ondernemersverenigingen waar de hakken uit angst voor gedoe met nieuwe buren nogal eens in het zand gaan. Maar, zegt Gerben Kalkman (planoloog, geoloog en projectmanager bij BK ingenieurs) als je het debat op basis van feiten en niet op basis van emoties voert, is er van alles mogelijk. BK levert die feiten, analyseert ze en helpt om discussies naar een hoger niveau te tillen.

Gesprekken over woningbouw bij of op bedrijventerreinen leiden bijna altijd tot emoties, zegt Kalkman: “Voorzitters van ondernemersclubs of wethouders economische zaken stellen dat door de komst van huizen de positie van bedrijven gevaar loopt. En daarmee de lokale werkgelegenheid. Ik begrijp dat dit stokpaardje snel wordt bereden, want de angst voor beperkingen als gevolg van woningbouw zit diep. Pas als emoties voldoende zijn geluwd en de feiten op tafel komen, kan op basis van een totaalverhaal een goede afweging worden gemaakt.”

BK biedt daarbij ondersteuning en advies. Kalkman: “Beslissen over wonen bij bedrijventerreinen doe je op basis van harde feiten, die je goed analyseert en in de juiste context plaatst. Met veronderstellingen en aannames kom je er niet. BK kan per bedrijventerrein alle relevante informatie verzamelen en inzoomen op de juridische, technische en bestuurlijke aspecten. Vaak denkt men vooral aan geluid en stank. Maar ook zaken als veiligheid, bereikbaarheid, energie, duurzaamheid, leegstand, ecologie en water komen in samenhang met landelijke en lokale regelgeving aan bod.”

Volgens Kalkman zijn zowel die regelgeving als de bedrijven voortdurend in beweging: “Pakweg 25 jaar geleden dacht je bij bedrijventerreinen vooral aan rookwolken en herrie. Mede dankzij wetgeving op het gebied van de Beste Beschikbare Technieken veranderde dat beeld enorm. Veel bedrijven zijn schoner gaan werken waardoor de overlast daalde. Die trend zal de komende tijd verder doorzetten. Vaak blijkt op basis van daadwerkelijke metingen – en dus niet alleen berekeningen – onderbouwd te kunnen worden dat het mogelijk is om in de buurt van bedrijven te wonen.”

De discussie over wonen bij of op bedrijventerreinen is in de ogen van Kalkman onvermijdelijk. “Er valt iets te zeggen voor de stelling dat je het vanuit maatschappelijk oogpunt niet kunt maken om de deur dicht te houden. Al is het maar vanwege de groeiende behoefte aan nieuwe woningen. Maar ook zaken als leegstand, energievoorziening, waterhuishouding en verkeer spelen een grote rol.” De BK-adviseur ziet steeds vaker dat in de discussie over de toekomst van een bedrijventerrein ook een andere indeling/zonering op de agenda komt. Meestal leiden voorstellen om te schuiven met bedrijven eerst tot onzekerheid en vooral ook angst voor enorme kosten. Maar ook hier geldt volgens Kalkman dat het aankomt op feiten in plaats van emoties: “Als je ánders durft te denken en ver vooruit kijkt, zie je beter wat er te winnen valt. Gaandeweg zo’n proces verstomt de kritiek en krijgt men gevoel bij een ander perspectief. Dan blijkt er veel meer te kunnen dan men voor mogelijk hield.”