HomeActueelEneco Warmtenetten sluit opnieuw raamcontract met BK ingenieurs

Nieuws

2 februari 2018

Eneco Warmtenetten sluit opnieuw raamcontract met BK ingenieurs

Vanuit vestiging Zoetermeer heeft BK ingenieurs in 2017 zeker veertig onderzoeken uitgevoerd voor Eneco in regio Rotterdam. In 2018 kiest Eneco Warmtenetten opnieuw voor BK ingenieurs. Natuurlijk zijn we daar trots op!

Op elke projectlocatie waar wij verontreiniging vermoeden, voeren we een verkennend bodemonderzoek uit. Bij locaties met een oppervlakte kleiner dan 20 m2 voeren we een indicatief onderzoek uit. De maximale werkdiepte bij de onderzoeken ligt veelal tussen 1,0 en 2,0 meter beneden maaiveld. Het onderzoek zetten we 50 cm onder de maximale werkdiepte door. Regelmatig treffen we op deze diepte sterke verontreinigingen aan in oude vervuilde bodemlagen. We houden de procedure tot saneren en ontgraven zo kort mogelijk.

Eneco Warmtenetten afdeling realisatie draagt zorg voor aanleg, vervanging en verwijdering van de stadsverwarmingsleidingen. Het gaat veelal om stadsverwarmingstracés, maar soms gaat het ook om huisaansluitingen of afsluiterlocaties. BK ingenieurs draagt met dit raamcontract bij aan een duurzame en toekomstbestendige voorziening: hergebruik van restwarmte.