HomeActueelVisie of kortzichtigheid?

Nieuws

23 februari 2018

Visie of kortzichtigheid?

Getuigt het van visie of juist van kortzichtigheid om woningbouw bij bedrijventerreinen toe te staan? Het is een vraag die veel gemeenten zich stellen. Ook Haarlem. Daar schakelde stadsbouwmeester Max van Aerschot bij zijn zoektocht naar het antwoord BK ingenieurs in. Hij vroeg een inventarisatie van (on)mogelijkheden en in aansluiting daarop een advies. Mede dankzij de BK-notitie kwam er beweging in het debat, zegt de stadsbouwmeester.

Haarlem wil groeien en moet 16.000 woningen bouwen. Eén van de taken van Van Aerschot is om te analyseren waar en hoe dat kan. Daarbij gaat het niet alleen om het bouwen van woningen, maar ook om bijbehorende zaken als openbaar  groen, infrastructuur, scholen, winkels en verkeer.

De stadsbouwmeester kwam met een overzicht van 35 potentiële woningbouwlocaties in Haarlem, waaronder een paar aan de rand van bedrijventerrein Waarderpolder. Om inhoudelijk zo goed mogelijk beslagen ten ijs te komen, deed Van Aerschot een beroep op BK: ‘Ik heb hen twee vragen voorgelegd: 
1. Is woningbouw op de door mij aangegeven locaties bij de Waarderpolder mogelijk? 
2. Hoe zou je dat het beste kunnen doen? 
BK heeft een analyse van het bedrijventerrein  gemaakt en daar waar woningbouw tot problemen met de bedrijvigheid zou kunnen leiden mogelijke oplossingen geschetst.’

Van Aerschot ziet geen heil in een welles/nietes-discussie. Een stad als Haarlem, die op het gebied van woningbouw fors aan de bak moet, kan zich dat volgens hem niet veroorloven. Er is immers werk aan de winkel. Hij opteert voor ‘een open inhoudelijk debat met beweging’ en dat is volgens hem mede dankzij de inbreng van BK in gang gezet: ‘Hun inbreng heeft eraan bijgedragen dat het onderwerp echt serieus wordt genomen. Zo besloot de gemeenteraad onlangs dat onderzocht moet worden of en hoe woningbouw bij het bedrijventerrein Waarderpolder mogelijk is.’

De Haarlemse stadsbouwmeester snapt dat in ondernemerskringen nogal eens terughoudend wordt gereageerd op woningbouwplannen bij bedrijventerreinen. De angst voor ‘juridisch
gedoe’ rond overlast en vergunningen zit er bij menig bedrijf diep in, erkent Van Aerschot. Maar, zegt hij, je moet niet bij voorbaat uitgaan van het negatieve: ‘Deze problematiek speelt in héél Nederland. Bijvoorbeeld in het Amsterdamse havengebied. Daar komt in het kader van een meerjarig transformatieproces behoorlijk grootschalige woningbouw, gecombineerd met werken. 

Ik vind het essentieel dat je van geval tot geval de kansen en belemmeringen inventariseert en op basis daarvan een heldere afweging maakt. Voor wat Haarlem betreft komt daarbij de kennis van BK op het gebied van vergunningen uitstekend van pas.’