HomeActueelVan OHSAS naar ISO 45001? Met deskundig advies stap je snel over!

Nieuws

29 juni 2018

Van OHSAS naar ISO 45001? Met deskundig advies stap je snel over!

Onlangs is de ISO 45001:2018 gepubliceerd, de nieuwe norm voor gezond & veilig werken (G&VW). De ISO 45001 is de vervanger van de OHSAS 18001, de norm voor Arbomanagement. Wil je jouw bedrijf laten certificeren volgens ISO 45001 of wil je overstappen van OHSAS18001 naar ISO45001? BK ingenieurs begeleidt je op een praktische manier in dit proces. 

Voor BK ingenieurs staat niet de norm voorop, maar jouw organisatie. Iedere organsiatie is uniek en jij en je collega's kennen de organsatie het best. Het proces om tot certificering te komen is globaal als volgt: 

Tijdens een vrijblijvend kenniskmakingsgesprek doen we een nulmeting om vast te stellen wat de uitgangspositie is.

We voeren een stakeholder- en risicoanalyse uit en zetten op basis hiervan een managementsysteem op met relevante eisen, risico's en beheersmaatregelen.

Vervolgens stellen we een beleidscyclus vast en een continue-verbeterproces: We stellen vast wat het proces is van beleids- en doelstellingenbepaling en de vertaling ervan naar de organisatie.

Dan komt de implementatie van het managementsysteem aan bod. Dit kan door middel van workshops en andere activiteiten die je medewerkers bij het project betrekken. Ook in de keuze hierin werken we nauw met jou samen.

Voordat je gaat certificeren voert onze adviseur de verplichte interne audit uit. Dit geldt als een laatste ‘check’ om er zeker van te zijn dat je succesvol de audit kunt doorlopen.

De uiteindelijke certificering doen wij uiteraard niet zelf, maar wordt uitgevoerd door een onafhankelijke erkende certificerende instantie. Wij kunnen je wel adviseren over de keuze van certificerende instantie.

De opzet van de nieuwe ISO 45001 is volgens de high level structure (HLS), zodat je deze norm ook met andere normen zoals ISO 9001 en ISO 14001 kunt laten integreren.Vraag hiernaar tijdens de intake.