HomeActueelStart haalbaarheidsstudie ontwikkeling glastuinbouw Slowakije

Nieuws

18 september 2013

Start haalbaarheidsstudie ontwikkeling glastuinbouw Slowakije

Naar aanleiding van een verkenningsnotitie van EnergyPlant is onlangs gestart met het ontwikkelproces van een grootschalig glastuinbouwcomplex in de Donauvallei in Slowakije. Vijf Nederlandse bedrijven hebben besloten samen te werken in een consortium om de kansen in de Donauvallei in Slowakije te kunnen verzilveren. Het betreft EnergyPlant, BK Groep, Flynth Adviseurs en Accountants , VEK Adviesgroep en Mentink Procesmanagement.

Het consortium presenteert begin 2014 een haalbaarheidsstudie. Die studie gaat ondermeer in op de mogelijkheden om gebruik te maken van restwarmte en hernieuwbare warmtebronnen, zoals geothermie en biomassa en gaat natuurlijk ook in op alle financiÎle aspecten die voor glastuinbouwondernemers nodig zijn om zich te oriÎnteren op een (neven) vestiging. Een afzetonderzoek en een voorontwerp inrichtingsplan maken ook onderdeel uit van de haalbaarheidstudie. PotentiÎle investeerders en glastuinbouwondernemers kunnen aan de hand van de haalbaarheidsstudie een goede inschatting maken van de commerciÎle kansen voor hun eigen onderneming.

Nadat duidelijk is dat tuinders zich op de locatie gaan vestigen zullen EnergyPlant, de lokale leveranciers van CO2 en restwarmte en diverse externe financiers samen besluiten risicodragend te gaan participeren in het op te richten Ontwikkelbedrijf en het ontwikkelproces te financieren.

Het consortium roept tuinders op die nu al met buitenlandse plannen voor Centraal Europa rondlopen zich bij EnergyPlant te melden, zodat wij mogelijk gezamenlijk verder kunnen optrekken.

Over EnergyPlant

EnergyPlant bevordert het ontstaan van duurzame, grootschalige, nieuwe glastuinbouwcomplexen in het buiten in samenwerking met grondeigenaren, overheden, inversteerders, ontwikkelaars, industriÎle partijen en Nederlandse en buitenlandse kwekers. De drie kernwaarden; verantwoord omgaan met warmte, het bevorderen van werkgelegenheid en het opereren op een milieuvriendelijke manier vormen het fundament voor langdurige partnerships. De sterke inhoudelijjke kennis en ervaring, het brede relevante netwerk in binnen- en buitenland en het vermogen om bruggen te bouwen, dragen sterk bij aan het realiseren van stabiele rendementen. In de uitvoering concentreert EnergyPlant zich op een drietal kerntaken:
ïhet vinden van geschikte locaties voor duurzame glastuinbouwcomplexen,
ïhet zoeken en verbindenvan relevante partijen die samen win-win-situaties opleveren,
ïhet managen van processen om daadwerkelijk tot duurzame nieuwe glastuinbouwcomplexen te komen.

Meer informatie kunt u vinden op http://www.energyplant.eu.