HomeActueelmini-symposium EMVI Aanbestedingen – Helmond

Nieuws

21 januari 2014

mini-symposium EMVI Aanbestedingen – Helmond

Sinds een aantal jaar is het aanbestedingslandschap in Nederland  flink gewijzigd. Daar waar voorheen de nadruk lag op het gunnen van een opdracht op de laagste prijs, is het tegenwoordig in de wet vastgelegd dat gegund moet worden  op basis van het gunningscriterium de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI).

Dit gunningscriterium nodigt zowel de aanbestedende dienst als de aannemer uit om op een andere en meer uitdagende wijze de aanbestedingsprocedure te benaderen. Hoe gerichter de opdrachtgever zijn wensen en uitgangspunten omschrijft, hoe beter de aannemer het project creatief en naar eigen inzicht in de uitvoering kan benaderen. Voor beide partijen kan een meerwaarde worden bereikt door deze wijze van benadering van een project.

Het gunnen op basis van EMVI  heeft voor zowel aanbesteders als aannemers vaak ingrijpende organisatorische gevolgen. Ook is niet altijd duidelijk waarom en hoe bepaalde projecten aan verschillende EMVI criteria gekoppeld kunnen worden zodat wet- en regelgeving worden gerespecteerd.

Graag willen wij met u, middels ons minisymposium, in contact treden en brainstormen over de (on)mogelijkheden van het gunnen en krijgen van een opdracht op basis van EMVI. Het ligt in onze verwachting om per bijeenkomst zowel aanbestedende partijen als aannemers met elkaar om de tafel te brengen om hierover van gedachten te wisselen en hier mee voor beide partijen een meerwaarde te creëren.

Tijd en Plaats

  • 28 januari 2014 bij BK, vestiging Helmond
  • 11 februari 2014 bij BK, vestiging Helmond

Uitnodiging

U bent vanaf 8.30 welkom, wij starten om 9.00. U wordt ontvangen met koffie. Het mini-symposium zal tot circa 12.00 duren en wordt afgesloten met een lunch. Aan dit mini-symposium zijn geen kosten verbonden. Aan dit mini-symposium zullen plm. 10 personen deelnemen. Indien er meer aanmeldingen komen wordt een tweede datum ingepland.

Aanmelden

Graag vernemen wij of u hierbij aanwezig wilt zijn of dat mogelijk één van uw collega’s geïnteresseerd is. Aanmelden kan door een mail te sturen aan: [email protected]. U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding.

Reacties van bedrijven die u voorgingen:

"Een interactieve ochtend waarbij gemeentes, aannemers en adviesbureau met een open houding naar elkaar de opzet van EMVI met elkaar hebben besproken.

Daarbij ingegaan op de nieuwe regelgeving en hoe dit wordt ervaren vanuit de verschillende standpunten. Een waardevolle discussie die goed werd geleid door het adviesbureau."

"Een interessante ochtend waarbij in een klein gezelschap (gemeentes, aannemerij en adviesbureau) de dagelijkse bevindingen omtrent de EMVI zijn besproken.

Een waardevolle discussie die door BK goed werd begeleid. Zowel vakinhoudelijk (de theorie) als de praktijk zijn goed naar voren gekomen."

"Een interactieve ochtend met open en goede discussies tussen aannemers en opdrachtgevers. Interessant om te horen hoe ook de aannemers het aanbesteden met name met EMVI criteria ervaren en dat opdrachtgevers, vooral kleine gemeenten, nog stoeien met EMVI, en hoe deze toe te passen. Onderling werd al snel de conclusie getrokken; hoe krijgen we meer kwaliteit en verbondenheid in onze werken, ook een aannemer wil trots zijn op zijn geleverde producten. De aannemers die voor hun kwaliteit staan, kunnen niet meer mee in de huidige vechtmarkt op alleen laagste prijs. De aannemers krijgen dit te horen van hun medewerkers/vakmensen, de rek tussen het leveren van kwaliteit en productie is er uit. Misschien is het aanbesteden met EMVI criteria wel de opstap naar het nieuwe werken in de openbare ruimte."