HomeActueelCO-MAKERS YMERE EN BK GROEP

Nieuws

6 mei 2014

CO-MAKERS YMERE EN BK GROEP

‘zo wordt een plus een écht drie’

CO-MAKERS YMERE EN BK GROEP

Toegevoegde waarde creëren door samenwerking. Dat is het idee achter de overeenkomst die BK Groep met woningbouwcorporatie Ymere heeft gesloten. BK Groep is een van de drie vaste co-makers voor Ymere als het gaat om civieltechnisch advies bij nieuwbouw en renovatie.

BK Groep werkte al vaker samen met Ymere, onder meer in het project Overhoeks aan het IJ in Amsterdam, en werd op basis hiervan uitgenodigd om mee te doen met de aanbesteding. Na het indienen van een Plan van Aanpak voor een (fictieve) casus wist BK Groep samen met twee andere bureaus de aanbesteding te verwerven. Ymere kiest bewust voor een beperkt aantal vaste partners of co-makers. Ymere-directeur Viviane Regout: ‘´Tot voor kort werd er op projectniveau besloten welke partijen werden ingeschakeld bij nieuwbouw of renovatie, met een grote verscheidenheid aan bureaus, werkwijzen en kwaliteit in adviezen tot gevolg.’

‘Met deze nieuwe werkwijze maken we een eerste stap naar een duurzame relatie met partners op civieltechnisch gebied. We hebben bij onze keuze niet alleen rekening gehouden met tarieven, maar juist gekeken naar kwaliteit en ervaringen van eerdere samenwerking. Door het Plan van Aanpak zoals BK Groep dat heeft ingediend, kregen we een goed beeld van de diverse disciplines die BK Groep  in huis heeft en de aanpak en werkwijze. BK Groep heeft ruime ervaring met woningcorporaties en gemeenten. Dit maakt dat zij goed passen bij de projecten van Ymere, met een herstructureringsopgave in bestaande wijken waarin veelal sprake is van renovatie en/of sloop en nieuwbouw. Qua uit te voeren werkzaamheden valt te denken aan civieltechnische advisering rondom grondexploitatie, omgevingsonderzoek  of bouw- en woonrijp maken van een locatie. ´

‘Dat co-makerschap ligt ons wel’, reageert Bert Zijl, directeur van de BK Groep. ‘Wij zijn niet van het traditionele opdrachtgeverschap waarbij je puur uitvoert wat je opgedragen hebt gekregen. Zelf initiatief nemen, meedenken en adviseren, denken in slimme oplossingen waarmee je tijd en geld kunt besparen bij minimaal dezelfde kwaliteit, daar ligt onze kracht.´ Regout: ‘Dit past uitstekend bij onze visie van co-creatie: voor specifieke werkzaamheden partners inschakelen die kennis en ervaring meebrengen die we zelf niet in huis hebben en gezamenlijk streven naar verbetering van continuïteit, kwaliteit en prestatie. Zo kan iedere partij doen waar hij goed in is, zodat 1 plus 1 écht 3 wordt.’