HomeActueelUitbreiding dienst BK Milieuadvies

Nieuws

27 juni 2014

Uitbreiding dienst BK Milieuadvies

BK Milieuadvies breidt haar diensten in het kader van externe veiligheid verder uit. Externe veiligheid (veiligheid voor omwonende bij opslag gevaarlijke stoffen etc.) is een onderwerp dat steeds vaker terugkomt bij aanvragen van milieuvergunningen en proceudures ten aanzien van ruimtelijke ordening. Om een goede dienstverlening te kunnen verlenen, is het rekenpakket Safeti-NL aangeschaft waarbij zogenaamde QRA’s (kwantitatieve risicoanalyse) berekend kunnen worden.

Deze QRA’s worden gebruikt om te bepalen wat de gevolgen en de risico’s zijn van omwonende bij mogelijke incidenten zoals bij Shell Moerdijk. QRA’s kunnen we maken ten behoeve aanvragen vergunningen of vergunningenmanagement in de industrie, ruimtelijke onderbouwingen voor projectontwikkelingen etc.

Naast onze kennis van de QRA zijn wij goed op de hoogte van alle ins en outs op het gebied van externe veiligheid. Denk dan aan het Besluit externe veiligheid (BEVI), Besluit risico’s zware ongevallen (BRZO), opslag gevaarlijke stoffen (PGS15).

Voor meer informatie neem contact op via 088 321 25 00.