HomeActueelBK Asbest: gewijzigde grenswaarden per 1 juli 2014

Nieuws

11 augustus 2014

BK Asbest: gewijzigde grenswaarden per 1 juli 2014

Ascert is een door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ingestelde stichting. De stichting beheert de certificatieschema's in het asbestwerkveld. Hiertoe betrekt Ascert alle partijen in het werkveld die de belangen van hun doelgroep vertegenwoordigen. Ascert overlegt met alle belangenorganisaties in het werkveld asbest om de certificatieschema's evenwichtig en pragmatisch op te stellen. Uiteraard is ook de wetgever een belangrijke partner in dit proces. Voor een goede afstemming vindt er veelvuldig overleg plaats in het diverse overleg dat Ascert met partijen voert.

Aanscherping grenswaarden
Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de wettelijke waarden aangescherpt die aangeven wat de maximale concentratie van asbest is waar mensen op het werk aan mogen worden blootgesteld. Aanleiding voor de aangescherpte grenswaarden zijn de aanbevelingen van de Gezondheidsraad. Deze instantie adviseerde in 2010 om de grenswaarden omlaag te brengen om de risico’s voor werknemers te verminderen.

Op basis van de nieuwste inzichten is besloten om twee waarden te laten gelden voor de verschillende soorten asbest:

  • De nieuwe grenswaarde voor chrysotiel is 2.000 vezels/m3. Deze grenswaarde is ingegaan op 1 juli 2014.
  • De nieuwe grenswaarde voor amfibolen is 300 vezels/m3. De ingangs-datum van deze grenswaarde moet nog definitief worden bepaald.

Stichting Ascert is intensief betrokken bij het aanscherpen van de grenswaarden. Begin 2013 heeft Ascert een aantal essentiële vragen gesteld aan SZW over de grenswaarden. Dit leidde er toe dat SZW aan TNO opdracht heeft gegeven voor een aanvullend onderzoek. In een TNO-rapport van december 2013 werden een aantal aanbevelingen gedaan. De belangrijkste aanbevelingen hadden betrekking op adembescherming en praktijkonderzoek voor bronmaatregelen. Stichting Ascert heeft voor beide onderwerpen het initiatief genomen om activiteiten te ontwikkelen. Daar is een extra onderzoekfonds voor ingericht.

SMART eerst van 1.0 naar 2.0, nu naar versie 2.1
Op 1 juli 2014 is de grenswaarde voor chrysotiel verlaagd van 10.000 naar 2.000 vezels/m³. Dat betekent concreet dat er saneringshandelingen zijn die voorheen in risicoklasse 1 vielen en nu in risicoklasse 2 vallen. In het nieuwe SMART 2.1 zijn deze veranderingen door Ascert verwerkt op basis van een uitgebracht TNO-rapport. SMART 2.1 is vanaf 19 juli 2014 beschikbaar.

Waarom oude inventarisatierapporten voorzien van nieuwe SMART-uitdraai?
De Inspectie SZW handhaaft tot 10 augustus 2014 op inventarisatierapporten van vóór 1 juli 2014, waarin bronnen zijn vermeld die in risicoklasse 1 vallen en die mogelijk nu in risicoklasse 2 vallen. Ná 10 augustus 2014 dient een 'oud' inventarisatierapport, dat betrekking heeft op één van de saneringshandelingen die mogelijk veranderd zijn van risicoklasse, te zijn voorzien van een nieuwe SMART-uitdraai én een inlegvel ten behoeve van de indeling in de risicoklasse. Als dit na 10 augustus 2014 niet aanwezig is, dan zal door de Inspectie SZW worden gehandhaafd op het 'niet volledig zijn van het inventarisatierapport'.

Inventarisatierapporten van ná de datum dat SMART 2.1 beschikbaar is moeten direct zijn voorzien van een nieuwe SMART-uitdraai en een passend advies.

Praktijk
Wilt u een asbestsanering laten uitvoeren op basis van een inventarisatierapport dat is opgesteld voor 19 juli 2014? Dan dient er een herbeoordeling plaats te vinden van de toe te passen risicoklasse. U kunt de rapportage aanbieden bij BK Asbest door het te sturen naar [email protected] met een begeleidende e-mail.

Wij zullen u een passend advies geven over de onderdelen van het rapport die aangepast of gewijzigd moeten worden. Dit verzorgen wij graag voor u.