HomeActueel‘Altijd alert en ogen in je achterhoofd’

Nieuws

15 juni 2016

‘Altijd alert en ogen in je achterhoofd’

In Den Haag wordt het bijna honderd jaar oude hoofdkantoor van Shell gerestaureerd. Hoofdaannemer Hurks brengt het dak en de gevel van het Rijksmonument terug in de originele staat. BK ingenieurs (in dit project een sub-consultant van Royal HaskoningDHV) is in de  persoon van Bart Huijzers verantwoordelijk voor de veiligheid.

Huizers maakt deel uit van de bouwdirectie en vormt een belangrijke schakel tussen opdrachtgever Shell en Hurks en haar onderaannemers. Het is, zegt Bart, voor een veiligheidskundige een prachtige klus: ‘Altijd alert zijn en ogen in je achterhoofd hebben.’
Het prachtige, grotendeels in baksteen opgetrokken gebouw aan de Carel van Bylandtlaan 30 (aangeduid als C30) is van grote cultuurhistorische waarde. Het werd ontworpen door de architectenbroers M.A en J. van Nieukerken. 

Op 16 juni 1915 legde directeur Dunlop van Koninklijke Shell de eerste steen. Een eeuw later begon de in vier fases opgedeelde restauratie die eind dit jaar gereed moet zijn. BK ingenieurs adviseert en ondersteunt namens Royal HaskoningDHV, opdrachtgever Shell en de aannemer over veiligheid, gezondheid, beveiliging en milieu.

Met uiteraard als doel dat het project zonder incidenten wordt afgerond. Bart Huijzers: ‘Ik zie er op toe dat de restauratie conform de zorgvuldig door alle betrokken partijen opgestelde en voorgeschreven procedures verloopt. Dat is geen kwestie van op de rem trappen of dingen verbieden, maar van mee- en vooral vooruitdenken. Ik ben voortdurend proactief bezig om risico’s in beeld te brengen en incidenten te voorkomen.’

Strikt formeel gezien kan Bart Huijzers zijn gezag doen gelden en werk stil laten leggen. Maar dat is hem in de jaren dat hij als veiligheidsdeskundige voor BK ingenieurs werkt niet vaak gebeurd. ‘Ik schiet er niks mee op om als een politieagent rond te lopen. Mijn insteek is altijd het overtuigen van de mensen, op basis van mijn en ook hun kennis en kunde.

Dus sámen analyseren hoe er veilig en verantwoord gewerkt kan worden.’ Als voorbeeld noemt de BK-er het werken met grote mobiele kranen: ‘Bij het opstellen van zo’n kraan moet je rekening houden met een veilige afwikkeling van het verkeer. Maar ook met de belasting. Is ondergrond voldoende draagkrachtig om een enorm gewicht aan te kunnen? Om daar achter te komen worden van tevoren druktesten gedaan. En om te voorkomen dat de boel verzakt en misschien ondergrondse infrastructuur wordt beschadigd leggen we grote dikke rijplaten neer.’

Bart Huijzers loopt dagelijks op de bouwplaats en houdt goedgemutst alles en iedereen in de
gaten: ‘Ik praat met het bouwmanagement maar ook met individuele bouwvakkers. Het komt voortdurend aan op het checken van dingen. Dus niet aannemen dat het goed geregeld is, maar zéker weten.’