HomeActueelIJpos zet IJmuiden op de kaart

Nieuws

26 maart 2015

IJpos zet IJmuiden op de kaart

IJmuiden is een compacte haven waar de belangrijkste maritieme bedrijven op ruwweg één vierkante kilometer zijn gehuisvest.

Onder de vlag van IJPOS (IJmuiden Port Services) trekken offshore, visserij en maritieme dienstverlening sinds 2013 gezamenlijk op. “Doel is meer schepen naar IJmuiden te halen, want dat betekent meer omzet en dus meer werkgelegenheid”, aldus medeoprichter Sjoerd Wesselius en voorzitter Henk Wessel.

Men moet het ijzer smeden als het heet is. Vandaar dat Henk Wessel en John Apeldoorn, respectievelijk de nieuwe en oude voorzitter van IJPOS, op 23 januari 2015 een fraai bidbook overhandigden aan Arjen Verkaik, wethouder van Economische Zaken van Velsen. In dit bidbook presenteren 22 maritieme en offshore bedrijven in IJmuiden, de leden van IJPOS, zich aan de toekomstige aannemerscombinatie die de nieuwe zeesluis in IJmuiden gaat bouwen. Henk Wessel: “Deze zeesluis is een unieke kans om te laten zien welke gespecialiseerde bedrijven in IJmuiden zijn gevestigd en wat zij aan dit megaproject kunnen bijdragen.” Oud-penningmeester en oprichter Sjoerd Wesselius is het helemaal met hem mee eens: “Alle bedrijven zitten niet alleen op loopafstand van elkaar, maar zitten ook vlakbij het sluiseiland, de toekomstige bouwlocatie. Dat is uniek voor Nederland.”

IJPOS weet dat Rijkswaterstaat pas in september 2015 een keuze maakt uit een van de drie consortia. “Maar we willen nu al laten zien welke mogelijkheden er zijn om lokale toeleveranciers in te schakelen”, aldus Wessel. Het bidbook laat zien welke rol de IJmuidense bedrijven kunnen spelen in de voorbereiding, de realisatie en de onderhoudsfase, die maar liefst 26 jaar zal duren.

Servicehaven

Sjoerd Wesselius, directeur van Wesco Apparatenbouw IJmuiden, is een van de oprichters van IJPOS. “Ik heb rond 2010, als reactie op de invoering van de regionale havenverordening voor het Noordzeekanaal, gezegd: IJmuiden is een geweldige servicehaven, laten we met alle bedrijven meer samenwerken. Op nauwelijks een vierkante kilometer zitten tal van hoogwaardige bedrijven. Om een paar voorbeelden te noemen: scheepvaart, hydraulische systemen, sleepvaart, afvalverwerking, staalbouw, navigatie- en communicatieapparatuur, scheepsdieselmotoren en offshore installaties. Door beter samen te werken kunnen we per bedrijf meer omzet binnenhalen en zo meer banen creëren.”

Overhandiging van het bidbook van IJPOS door John Apeldoorn (links) en Henk Wessel aan wethouder Arjen Verkaik van Velsen. Foto: Harrie van Wees.

Volgens Wesselius heeft Wesco Apparatenbouw dankzij IJPOS een aantal mooie orders binnengehaald. “Zo voer ik sinds kort het onderhoud uit voor Control Union. Het mes snijdt aan twee kanten: ik heb dankzij IJPOS nieuwe klanten erbij gekregen maar ben ook klant geworden bij andere maritieme bedrijven in IJmuiden. Dat is de kracht van IJPOS: elkaar informeren en iets gunnen.”

Samen met voorzitter Henk Wessel en secretaris Mieke de Jong roemt Wesselius de informele en transparante opzet van IJPOS. “We zijn een zakelijk communicatieplatform. Door deze haven op de kaart te zetten, ook in het buitenland, hopen we meer schepen naar IJmuiden te krijgen. Overigens blijft elk bedrijf autonoom in zijn bedrijfsvoering, maar het idee is om gebruik te maken van elkaars expertise en netwerken. We spelen elkaar graag de bal toe.”

Veel activiteiten

Op 21 juni 2013 zag IJPOS het levenslicht. Het platform telt inmiddels 22 bedrijven. In ruil voor een jaarlijkse bijdrage van 1200 euro verzorgt IJPOS een fraaie informatiemap met alle deelnemers voor bijvoorbeeld vakbeurzen. Voorts heeft IJPOS een website, een interne en externe nieuwsbrief en een gemeenschappelijk LinkedIn-pagina. Ook verzorgt de organisatie advertenties, advertorials en free publicity in bijvoorbeeld vakbladen en regionale media.

“We organiseren veel activiteiten”, zegt Mieke de Jong. “Driemaal per kalenderjaar houdt een van onze leden een bedrijfspresentatie, zodat we weten wat iedereen kan. Daarnaast houden we één keer per jaar een strategische bijeenkomst waarin bestuur en leden de plannen voor het nieuwe jaar bespreken. Minimaal één keer per jaar organiseren we een themabijeenkomst met een gastspreker over een actueel onderwerp. Dat kan van alles zijn: actuele ontwikkelingen in de haven, maar ook optimaal gebruik van websites of social media.”

Onlangs heeft IJPOS besloten om te groeien naar zo’n 45 leden, zonder de informele sfeer uit het oog te verliezen. Voorzitter Wessel: “IJPOS is begonnen met offshore bedrijven en maritieme dienstverleners, maar ook de visserij is heel belangrijk voor IJmuiden. Deze drie takken vormen zo’n 80 procent van alle havenactiviteiten. Ons streven is vooral te groeien in de visserijsector. Heb je die grote spelers er eenmaal bij dan ben je nóg meer een volwaardige gesprekspartner voor bijvoorbeeld Zeehaven IJmuiden en de lokale overheden dan dat je nu al bent.”

Bron: http://www.maritiemnederland.com/opinie-debat/ijpos-zet-ijmuiden-op-de-kaart/item1594