HomeActueelNederland in 2024 asbestvrij, BK ingenieurs helpt daarbij

Nieuws

7 oktober 2015

Nederland in 2024 asbestvrij, BK ingenieurs helpt daarbij

Vanaf 2024 geldt er een verbod op asbestdaken. Het houdt in dat particulieren, bedrijven en (overheids-)instellingen geen asbesthoudende daken meer mogen bezitten. 2024 is dertig jaar na de inwerkingtreding van het algehele verbod op asbest.

Risico

De risico’s van asbesthoudende golfplaten neemt met de jaren toe. Het verwerende materiaal laat gemakkelijker zijn levensgevaarlijke vezels los en ook de kans dat er bij brand, storm of andere calamiteiten asbest vrijkomt, neemt toe.

Daarbij komt het groeiende risico voor alles wat zich onder de daken bevindt of geproduceerd wordt. Denk aan de opslag of productie van voedingsmiddelen en het houden van kippen, koeien en varkens die deel uitmaken van de voedselketen.

Verantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid voor deze risico's berust altijd bij de gebouweigenaar, maar de overheid wil waken voor dreigende verspreiding van asbestdeeltjes naar lucht en bodem. In verband met de hoge kosten is het vervangen van daken voor veel (agrarische)bedrijven niet zo aantrekkelijk. Door bedrijven te belonen als ze bij het vervangen van de asbestplaten meteen investeren in zonnepanelen, stimuleert staatssecretaris Atsma dat gebouweigenaren de oude golfplaten vervangen. Hij hoopt dat het vervangen van de daken op deze manier niet wordt ervaren als een prijzig verlies, maar als investering in een nieuwe, duurzame inkomstenbron: zonne-energie.

Subsidie

Bedrijven kunnen gebruikmaken van subsidieregelingen voor de verwijdering van asbest. Hieronder vallen ook fiscale regelingen voor het plaatsen van zonnepanelen in combinatie met asbestsanering en subsidieregelingen specifiek voor agrariërs. Particulieren moeten de kosten zelf dragen.

BK ontzorgt

Vermoedt u asbest, maar weet u het niet zeker? BK Ingenieurs voert graag een quickscan voor u uit en geeft u een passend advies. Neemt u vrijblijvend contact op met BK ingenieurs. Bel 088 321 25 20 en vraag naar Rob Arisz of Simon Ras.

  • Wilt u uw asbestdak laten vervangen? Wij inventariseren, zoals wettelijk verplicht, volgens de SC 540. Wij bereiden indien gewenst de sanering voor en begeleiden deze, regelen de vergunningen en zorgen met onze bouwkundige afdeling voor een passende vervanging van het dak.
     
  • Wilt u direct investeren in duurzame toepassingen? Wij adviseren u samen met onze duurzaamheidsspecialisten over de toepassing van onder andere zonnepanelen.
     
  • Voor alle werkzaamheden zullen wij ook de mogelijkheden in het subsidietraject onderzoeken.

Tevens verzorgen wij:

  • Asbestrisico-inventarisaties conform NEN 2991 – bij aanwezigheid van risicovol asbest in niet-sloopsituaties.

  • Quickscans – bij aan- of verkoop van onroerend goed en bij haalbaarheidsstudies.