HomeActueelBK ook uw vertrouwde partner bij aanbestedingen

Nieuws

27 oktober 2015

BK ook uw vertrouwde partner bij aanbestedingen

De nieuwe aanbestedings- en contractvormen leveren soms hoofdbrekens op. ”Meer met de markt doen” is hierbij een veel gehoord credo. Maar wat betekent dat eigenlijk en waarom is dat beter dan hoe het nu gaat?

Bij het decentraliseren van verantwoordelijkheden van het Rijk naar de lagere overheden neemt de druk op de laatstgenoemde organisaties toe. Terwijl de bestaande verplichtingen, zo ook het aanbesteden van (bouw)werkzaamheden, niet verminderen.

BK tendermanagement biedt ondersteuning door onze kennis en ervaring te delen over aanbestedingen en deze technisch te onderbouwen. Het beoordelen van een aanbieding of het opzetten van een uitvraag is voor ons dagelijkse kost.

Integrale benadering

Een bouwproject trekt de aandacht van de lokale pers en politiek Of de bouwlocatie nu binnen of buiten de bebouwde kom is gelegen. Behalve technische kennis over de bouwaspecten en kennis van de bodem en de omgeving stelt de wet- en regelgeving eisen met betrekking tot flora en fauna. Ook de eisen om een vergunningen te verkrijgen zijn aanzienlijk strenger geworden. En niemand zit te wachten op vertraging of meerkosten.

Door samen te zoeken naar de juiste aanbestedings- en contractvorm, de bestaande onderzoeken te bundelen en te completeren, zorgt BK ervoor dat de kans op een succesvol project aanzienlijk wordt vergroot. Indien gewenst ondersteunen wij u ook tijdens de uitvoering met bijvoorbeeld de directievoering. Hierdoor wordt de kennis uit de aanbesteding tot de oplevering nuttig ingezet.

Wat kunt u van BK tendermanagement verwachten?

De diensten die wij verzorgen bestaan onder andere uit:
– opstellen selectie- en aanbestedingsdocumenten
– vormgeven doelgerichte selectie- en aanbestedingscriteria
– schrijven bestek of vraagspecificaties
– tijdelijke invulling van functies binnen uw ingenieursbureaus
– planologische ondersteuning
– uitvoeren en rapporteren van ecologisch onderzoek
– reeds uitgevoerde onderzoeken analyseren, completeren en samenvatten

Afspraak maken?

Wilt u meer informatie over tendermanagement? Wij komen graag bij u langs om de mogelijkheden te bespreken. U kunt ons bereiken via drs. ing. S. Oosterling op 06 – 1094 1634 of via het algemene nummer 088-3212520. Een e-mail sturen kan ook: [email protected] of laat een boodschap achter op onze contactpagina.