HomeActueelIntegraal VGM-management: Meer grip op uw project

Nieuws

17 maart 2016

Integraal VGM-management: Meer grip op uw project

Veiligheid, kwaliteit, gezondheid en milieu, vier essentiële ingrediënten voor het welslagen van een project. Maar in een (middel)grote gemeente met binnenstedelijk gebied kunnen zaken aardig door elkaar heen gaan lopen.

Hoe coördineer je dat als er binnen één gemeente meerdere complexe projecten tegelijkertijd lopen en/of er sprake is van verschillende opdrachtgevers of belanghebbenden binnen één project?De Integraal veiligheidsmanager van BK ingenieurs overziet het geheel en is de spil.

Hij brengt en houdt alle partijen bij elkaar door afspraken concreet te maken en de uitvoering te monitoren. Door zijn vooruitziende blik en zijn ruime ervaring met clusterprojecten inventariseert de Integraal veiligheidsmanager al in de ontwerpfase de risico’s op VGM- en BLVC-gebied (bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie). Tijdens de contractfase geeft de Integraal veiligheidsmanager advies over de EMVI-criteria en het bestek en beoordeelt hij de inschrijvingen op VGM-gebied. Hij stelt onder andere in overleg met de opdrachtgever een maatregelenpakket vast, dat meegenomen wordt in de besteksposten.

Door tijdens de uitvoering het vastgestelde maatregelenpakket en de planning te monitoren, laat de opdrachtgever zien veel belang te hechten aan coördinatie en toezicht. Eventuele aanpassingen signaleert de Integraal veiligheidsmanager tijdig. Hij stemt zaken af, waardoor vertraging en extra kosten kunnen worden voorkomen. De opdrachtgever krijgt een actievere rol in de uitvoeringsfase op het gebied van VGM en BLVC en legt hiermee de verantwoordelijkheden voor VGM en BLVC niet compleet neer bij de uitvoerende partij (ketenverantwoordelijkheid).

De Integraal veiligheidsmanager van BK ingenieurs eet, droomt en leeft de cyclus van plan – do – check – act. Dit garandeert een gesmeerde organisatie, een gestroomlijnde communicatie en betrokken partijen. Op VGM- en BLVC-gebied staan projecten van formaat achter onze naam. Neemt u eens een kijkje op onze website www.bkingenieurs.nl voor referentieprojecten in Amsterdam: Rode Loper en het Leidseplein of bijvoorbeeld Harderwijk.