HomeActueelEcoloog BK ingenieurs aan het woord

Nieuws

10 juni 2016

Ecoloog BK ingenieurs aan het woord

De tijd dat je ‘zomaar’ een boom kon kappen of een sloot kon dempen ligt ver achter ons. Maar waar moet je bij ruimtelijke ontwikkelingen eigenlijk allemaal rekening mee houden als het gaat om natuur en milieu?

Sjoerd Luiten is één van de ecologen van BK ingenieurs. Hij meent een groeiend bewustzijn te zien bij zowel opdrachtgevers als aannemers om zorgvuldig om te gaan met de omgeving. Vanuit verantwoordelijkheidsgevoel, maar zeker ook om vertraging of extra kosten te voorkomen. ‘Neem bijvoorbeeld een vleermuisonderzoek’ vertelt Luiten. ‘Dat kan zomaar een jaar duren. Je moet er niet aan denken dat je project vastloopt of, nog erger, dat je bedrijf wordt aangeklaagd omdat je de wet overtreedt.Daarom is gedegen onderzoek in het eerste stadium absoluut
noodzakelijk’.

‘Met een quickscan voor de flora- en fauna wet, of een voortoets voor de natuurbeschermingswet (natuurgebieden) maakt BK de situatie inzichtelijk. Vervolgens kan er zo nodig worden bepaald of ontheffingen of vergunningen nodig zijn en welke maatregelen er genomen moeten worden om schade aan plant, dier of leefgebied te voorkomen. Ook kan BK voor aannemers ecologische begeleiding verzorgen zodat de werkzaamheden goed en conform de wet worden uitgevoerd.’