HomeActueelBK Groep beperkt de uitstoot van CO2

Nieuws

9 mei 2013

BK Groep beperkt de uitstoot van CO2

De BK Groep past de bedrijfsvoering aan om de uitstoot van CO2 verder te beperken. Het landelijk opererende ingenieursbureau heeft 26 bedrijfswagens voorzien van speciale apparatuur. Daarmee wordt vastgesteld welke chauffeur het zuinigst rijdt. Als uit de eerste evaluatie blijkt dat het in de vorm van een interne prijsvraag gegoten project aanslaat, worden alle 122 BK-auto’s aangepast. De BK Groep is recent gecertificeerd op trede 3 van de CO2-prestatieladder.

De BK Groep wil de uitstoot van CO2 in de periode 2011-2015 met 20% verminderen. Een belangrijk element is het doorvoeren van duurzame mobiliteit. Want de grootste CO2-belasting komt voor rekening van de eigen bedrijfswagens en leaseauto’s. BK-chauffeurs worden uitgedaagd en gestimuleerd om zuinig(er) te rijden en zo het brandstofverbruik te reduceren.

Daartoe heeft de BK Groep een drie jaar omvattend traject uitgestippeld. Onlangs zijn de eerste 26 bedrijfswagens voorzien van een digitale bandenspanningsmeter. Door die spanning goed op orde te houden, kan zuiniger worden gereden. Dat geldt ook voor het optimaliseren van de verbranding in de motor door middel van een nieuw ingebouwd apparaat (airtwister). Het verbruik van de auto’s wordt voortaan tot in detail vastgelegd en kan door de chauffeurs thuis op de pc worden bekeken. De BK Groep daagt hen uit zo zuinig mogelijk te rijden en beloont de winnaar met een vakantietripje naar Engeland. Bij de lancering van het project hebben alle deelnemers op simulatoren een instructie over ‘Nieuw Rijden’ gehad.

De Milieudienst IJmond toont zich er bij monde van directeur Bert Pannekeet positief over het project: “Hoe schoner en zuiniger bedrijven hun mobiliteit regelen hoe beter. Het is nodig om de schadelijke uitstoot van fijnstof terug te dringen. Ik vind het prettig om vergelijkbare bedrijven binnen ons werkgebied er op te kunnen wijzen dat zij net als de BK Groep een belangrijke stap in de goede richting kunnen zetten.” De BK Groep en Milieudienst IJmond maken deel uit van een werkgroep die regionaal duurzame mobiliteit stimuleert.

Volgens projectmanager duurzaamheid Monique van Alphen van de BK Groep wil het bedrijf mede naar opdrachtgevers toe laten zien zelf (ook) de daad bij het woord te voegen: “Als je klanten adviseert om duurzaam en verantwoord te werken, moet je daar zelf ook naar handelen. Daar komt bij dat het zakelijk gezien voor de BK Groep interessant is. Want we verminderen op de langere termijn niet alleen de uitstoot van CO2, maar ook onze uitgaven op het gebied van mobiliteit.”


Dit project is geplaatst in het volgende dossier: