HomeActueelBK ingenieurs gaat op voor trede 3 van de CO2-Prestatieladder

Nieuws

13 maart 2020

BK ingenieurs gaat op voor trede 3 van de CO2-Prestatieladder

BK ingenieurs doet mee aan het CO2-initiatief van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen om trede 3 te behalen op de CO2-Prestatieladder

Het doel is om energiebesparing door te voeren en het gebruik van duurzame energie te vergroten. Ook willen wij meer bewustwording onder de medewerkers creëren voor het gebruik van duurzame materialen én het duurzaam gebruik van die materialen.

Energiemanagement Actieplan

Om dit te bereiken stellen wij een maatregelenpakket op, dat wij samenvatten in een Energiemanagement Actieplan. Per maatregel berekenen wij hoeveel ton CO2-reductie deze zou moeten opleveren.

Hoe werkt de CO2-Prestatieladder?

De CO2-Prestatieladder bestaat uit vijf treden. Hoe hoger de trede, hoe groter de CO2-reductie. Per trede heeft de stichting eisen gedefinieerd voor de CO2-Prestatie van een bedrijf en haar projecten. Deze eisen zijn gebaseerd op vier invalshoeken: inzicht, reductie, transparantie en participatie

Voor trede 3 zijn deze als volgt geformuleerd:

Inzicht  het bedrijf heeft een CO2-administratie waarbij geen discussie is over de hoeveelheden en over de CO2-berekeningswijze. Tevens heeft het bedrijf inzicht in de belangrijkste aangrijpingspunten voor de reductie aanpak.

Reductie – het bedrijf heeft een onderbouwde doelstelling gedefinieerd voor de CO2-reductie en er wordt rekening gehouden met innovatieve ontwikkelingen.

Transparantie – door middel van communicatie stelt het bedrijf interne en externe personen in staat een kritisch oordeel te vormen over de CO2-footprintinspanningen van het bedrijf, ook ten opzichte van andere bedrijven.

Participatie – het bedrijf draagt bij aan en maakt gebruik van de ontwikkeling van nieuwe kennis, in samenwerking met anderen, gericht op potentieel effectieve reductiemaatregelen.

Stichting Nederland CO2-Neutraal

Stichting Nederland CO2-Neutraal helpt BK ingenieurs deze doelen te bereiken door hun kennis te delen via presentaties, workshops en aanwezige standhouders. Vier keer per jaar organiseren zij inspiratie-bijeenkomsten.

Aanbesteden en ondernemen

Een prettige bijkomstigheid is dat een hogere trede op de CO2-Prestatieladder voordelen op kan leveren bij bijvoorbeeld aanbestedingsprocedures. Hoe langer hoe meer opdrachtgevers vinden verduurzaming een goede zaak en ondersteunen dit initiatief.

Zelf het goede voorbeeld geven

Uiteraard ontplooit BK ingenieurs ook zelfstandig activiteiten in en buiten het bedrijf om de doelstellingen te behalen. Wij geven het goede voorbeeld en promoten duurzaamheid onder onze opdrachtgevers.

Transparantie

In het kader van de transparantie geeft BK ingenieurs openheid van zaken. Op onze website publiceren wij het beleid voor de CO2-Prestatieladder. Elke belangstellende kan kennis nemen van de inhoud van het beleid. De emissie-inventarisatie, de reductiedoelstellingen en het plan van aanpak staan onder het kopje ‘Voorwaarden en certificaten’, onder Publicaties CO2-Prestatieladder.

Voortgangsrapportages

Elk jaar publiceren wij een voortgangsrapportage. Deze plaatsen wij op deze website onder Downloads.

Hebt u nog vragen of wilt u meer informatie? U kunt zich richten tot onze duurzaamheidscoördinator a.i. Rob Arisz op telefoonnummer 088 321 2500. 


Dit project is geplaatst in het volgende dossier: