HomeActueelBK ingenieurs zet GreenBattery in op project Papaverweg

Nieuws

8 februari 2020

BK ingenieurs zet GreenBattery in op project Papaverweg

Op kavel 18 en 19 aan de Papaverweg te Amsterdam-Noord zijn we toe aan fase V van het bodemonderzoek. Eind januari zijn de schaftkeet, de decovoorziening en een ecotoilet geplaatst. De eerste twee draaien op stroom. Omdat we ons steentje willen bijdragen maar er geen netwerk is, heeft BK ingenieurs gekozen voor groene stroom van GreenBattery.

De stroom wordt ter plaatse door GreenBattery geluidloos, schoon en duurzaam opgewekt met zonnepanelen en opgeslagen in een grote mobiele accu. De installatie bedient zo de schaftkeet tijdens werkuren (koffie, warmte en licht) en de decovoorziening 24 uur per dag, omdat het ’s nachts nog wel eens wil vriezen. We hadden ook een aanbieding voor een meer traditionele stroomvoorziening met een aggregaat, maar daarmee zou 2.000 liter dieselolie worden verstookt. Dat is net zo veel als 30.000 kilometer rijden met een dieselauto en een uitstoot van 5 ton aan CO2! Door voor groene stroom te kiezen lossen we het klimaatprobleem niet op, maar alle beetjes helpen…

Ondertussen ondergronds

Fase IV hebben we eind 2018 al uitgevoerd. Op het terrein zijn onder andere de voormalige AVI en GEB van gemeente Amsterdam aanwezig geweest. Bovengronds zijn deze gebouwen allemaal gesloopt, ondergronds zijn de funderingen, kelders, aan- en afvoerkanalen voor koelwater, et cetera nog aanwezig. De bodem is verontreinigd met zware metalen en meer lokaal PCB, minerale olie, PAK en asbest. Naast de kwaliteit van de bodem brengen we zoveel mogelijk de constructies in beeld.

Voor de duur van het werk (circa drie weken) hebben we een veiligheids- en gezondheidsplan opgesteld.

Foto met dank aan Marc Brink


Dit project is geplaatst in het volgende dossier: