HomeActueelDien vóór eind 2023 uw saneringsplan in en maak nog gebruik van Bedrijvenregeling

Nieuws

14 maart 2023

Dien vóór eind 2023 uw saneringsplan in en maak nog gebruik van Bedrijvenregeling

Als uiterlijk eind 2023 het saneringsplan is ingediend voor uw locatie(s) kunt u nog tot eind 2029 gebruikmaken van de Bedrijvenregeling. Het kan interessant zijn om na te gaan of één van uw locaties nog in aanmerking komt voor de regeling. 

Bedrijvenregeling: financiële hulp bij bodemsanering

De Bedrijvenregeling is een initiatief van de overheid, in samenwerking met werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. Het doel hiervan is bedrijven financieel te ondersteunen bij de sanering van een bodemverontreiniging op hun perceel. Tussen 2006 en 2008 hebben ruim 10.000 eigenaren zich aangemeld bij provincie, gemeente of bij Stichting Bodemcentrum, die in 2017 is gefuseerd met Stichting Bodembeheer Nederland.

Einddatum indienen saneringsplan

De Bedrijvenregeling is tussentijds op vier punten gewijzigd.

  1. wijziging in bestemming – bijvoorbeeld naar woningbouw – is toegestaan;
  2. overdracht / afkoop van de (rest)verontreiniging is mogelijk;
  3. het is mogelijk een voorschot te ontvangen;
  4. de vastgestelde einddatum voor het indienen van een saneringsplan is 1 januari 2024.

Concreet betekent dit dat u een saneringsplan uiterlijk eind 2023 kunt indienen. De bodemsanering dient uiterlijk eind 2029 te zijn afgerond. U kunt alleen aanspraak maken op subsidie als u zich in 2007 of 2008 hebt ingeschreven hiervoor.

Hoeveel subsidie krijg ik dan?

Hoeveel subsidie u zult ontvangen is niet exact te zeggen, per situatie is dat verschillend. Houdt u rekening met om en nabij 35% van de totale saneringskosten. De Bedrijvenregeling is nu bijzonder interessant als u overweegt te verhuizen, uw bedrijf over te dragen, te verkopen of beëindigen. Als u aan de voorwaarden voldoet kunt u uw recht op subsidie volledig overdragen.

Meer informatie en advies

Hebt u vragen over de Bedrijvenregeling en wat BK ingenieurs voor u kan betekenen? Of wilt u kosteloos advies over de eventuele aanpak van een bodemverontreiniging op uw perceel? Neemt u dan contact op met Mirna Clerx.

Meer over deze regeling is te vinden op de website van Bodembeheer Nederland.