HomeActueelEnergiemanagement Actieplan 2023-2025

Nieuws

20 september 2022

Energiemanagement Actieplan 2023-2025

De duurzaamheidsmissie van BK ingenieurs kreeg een nieuwe boost met het behalen van niveau 4 op de CO2-Prestatieladder. De energiecoördinatoren schreven een Energiemanagement Actieplan 2023-2025 om de ingezette duurzaamheidsmissie te continueren en levend te houden.

Verkleinen CO2-voetafdruk

Het doel van stappen zetten op de CO2-Prestatieladder is natuurlijk het bewustzijn vergroten en de zogenoemde CO2-voetafdruk verkleinen. In het kader van duurzaamheid en zorg voor de planeet streven we naar CO2-neutraliteit. Omdat iedereen het moet doen en omdat we onze verantwoordelijkheid willen nemen. Stapsgewijs en structureel de CO2-uitstoot verminderen, daar is de CO2-Prestatieladder een goed hulpmiddel bij. Trede 3 was vorig jaar behaald. Nu gingen we een stapje verder.

Nu ook indirecte emissie

Trede 4 neemt ook de indirecte emissie van de bedrijfsvoering mee in de berekeningen. Dit is anders dan trede 3, die alleen de emissie van de onderneming zelf onder de loep neemt. Indirecte emissies zijn emissies als gevolg van de activiteiten van de organisatie, die voortkomen uit bronnen die geen eigendom zijn van de organisatie, en ook niet beheerd worden door de organisatie. Denk hierbij aan ingekochte materialen of het verbruik van de verkochte dienst. De indirecte emissie wordt gemeten aan de hand van vier invalshoeken, te weten inzicht, reductie, transparantie en participatie.

Invalshoeken

Inzicht stimuleert organisaties om de eigen CO2-uitstoot te kennen. Reductie stimuleert het onderzoek naar welke maatregelen het meest efficiënt zijn om het energieverbruik en de uitstoot te verminderen, met concrete doelstellingen voor reductie. Transparantie stimuleert de communicatie over de inspanningen en resultaten intern en extern. Participatie stimuleert dat de organisatie investeert in samenwerking en het delen van eigen kennis, het ophalen van kennis van andere bedrijven en het deelnemen aan initiatieven.

Energiemanagement Actieplan

De CO2-prestatieladder eist een continue verbetering binnen alle invalshoeken. De energiecoördinatoren hebben daarom een Energiemanagement Actieplan 2023-2025 opgesteld met aanbevelingen. Met dit actieplan in de hand geven wij vervolg aan de ingezette acties richting CO2-neutraliteit.

Wilt u meer weten over de CO2-Prestatieladder in het algemeen, de stappen die BK ingenieurs neemt in duurzaamheid? Neem contact op met duurzaamheidsvoorvrouw Lilian Velthuis.


Dit project is geplaatst in het volgende dossier: