HomeActueelFonds moet vervangen asbestdaken stimuleren

Nieuws

18 oktober 2019

Fonds moet vervangen asbestdaken stimuleren

Er komt een speciaal fonds om geld te lenen om asbestdaken te verwijderen. Dit meldt de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat in de brief aanpak asbestdaken aan de Tweede Kamer

Afgelopen zomer nog verwierp de Eerste Kamer het wetsvoorstel dat een verbod inhield op het hebben van asbestdaken na 2024. Het probleem voor de volksgezondheid is echter niet geweken. Sterker nog: hoe ouder een dak is, hoe meer kans er is dat het vezels gaat loslaten. Van asbest kun je ernstig ziek worden. Elk jaar overlijden er ongeveer duizend mensen als gevolg van het inademen van asbestvezels. Daarbij komt dat verzekeraars asbestdaken gaan uitsluiten en banken geen hypotheek willen verstrekken als er sprake is van een onverzekerd asbestdak.

Initiatief moet niet verplichten, maar verleiden

De staatssecretaris heeft het initiatief genomen om met gemeenten, provincies, betrokkenen uit de bouw- en asbestsector en andere maatschappelijke partijen te onderzoeken welk draagvlak er is om een pakket niet-wettelijke maatregelen op te stellen om eigenaren te stimuleren hun asbestdak te saneren.

Fonds asbestdaken

De Staatssecretaris is van plan een speciaal fonds op te richten om vrijwillige sanering van asbestdaken en gevels te stimuleren en faciliteren. Zij wil van 2020 tot en met 2028 dit fonds beschikbaar stellen. Het gaat om een aantrekkelijke leenmethode. Of dit fonds er inderdaad komt, is afhankelijk van de samenwerking tussen overheden en banken. Het Programmabureau Versnellingsaanpak asbestdaken sanering krijgt de opdracht om zorg te dragen voor de communicatie, het fonds, het ontzorgen, onderzoeken van meekoppelkansen, monitoring en vastlegging in het LAVS (landelijk asbestvolgsysteem) en vereenvoudiging van de sanering.

Overeenkomst verwacht voor eind 2019

De staatssecretaris verwacht voor het einde van 2019 met de betrokken partijen de aanpak verder uit te werken en tot een samenwerkingsovereenkomst te komen.

Offerte asbestinventarisatie aanvragen?

Wilt u collectief met uw VVE (vereniging van eigenaren) of woningbouwvereniging een asbestinventarisatie aanvragen? Neemt u dan contact op met team asbest via 088 321 25 00 of e-mail naar [email protected]

Meer te weten komen over dit fonds? Houd onze website in de gaten!