HomeActueelHoud 1,5 meter afstand. Indien niet mogelijk: zoek naar oplossingen

Nieuws

31 maart 2020

Houd 1,5 meter afstand. Indien niet mogelijk: zoek naar oplossingen

Om ervoor te zorgen dat het werk in de bouw en technieksector niet stilvalt, heeft het Rijk samen met een vertegenwoordiging uit bouw- en technieksector het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ vastgesteld. In het protocol staan adviezen voor werknemers in de bouw- en technieksector over hoe zij zo veilig en gezond mogelijk kunnen werken op bouwlocaties tijdens de huidige coronacrisis. Het protocol volgt de richtlijnen van het RIVM en wordt ondersteund door de vakbonden, brancheverenigingen en werkgevers- en werknemersorganisaties. 

‘Goed om te lezen dat het huidige protocol op meerdere punten is aangescherpt’, aldus Gertjan van Saase, een van onze hoger veiligheidskundigen (hvk). Toch heeft hij nog aanvullende adviezen en pleit hij voor strenge naleving van de regels.

Denk in oplossingen

‘De afstand van 1,5 meter is de basis, maar je mag ervan afwijken als je in koppels werkt. De bouw staat bekend om kundige en creatieve medewerkers. Voordat je zegt ‘het kan niet’, zou ik eerst eens kijken of je de werkzaamheden op een andere manier uit kunt voeren’. Als voorbeeld noemt Gertjan het plaatsen van stucplaten tegen het plafond. ‘Dat gebeurt vaak in koppels. De één houdt de stucplaten omhoog, de ander schroeft de plaat vast. De onderlinge afstand tussen de twee collega’s is minder dan 1,5 meter. Er zijn genoeg hulpmiddelen beschikbaar om de plaat te fixeren zodat je daarna de plaat kunt vastschroeven. Je kunt het werk op deze manier in je eentje uitvoeren. Dat is net even anders dan je misschien gewend bent en het kost vast iets meer tijd. Maar je houdt wel de 1,5 meter afstand. Dat geldt voor veel werkzaamheden. Ga creatief te werk en denk in oplossingen.’

Reis alleen!

‘Het eerdere advies om mondkapjes te gebruiken is gelukkig niet meer van toepassing. De mondkapjes zijn hard nodig in de zorg.’ Dit advies is vervangen door de oproep om zo veel mogelijk te reizen met eigen vervoer en alleen samen reizen als apart vervoer niet geregeld kan worden. Dat blijkt een rekbaar begrip.  ‘Helaas werd me vanmorgen op de snelweg  helder dat lang niet iedereen zich daaraan houdt, de auto’s en busjes zitten nog vol met meerdere mensen’.

Voorkom passeren

Het is wel duidelijk dat je de maatregelen naar maatwerk moet vertalen voor iedere bouwplaats. Het begint direct bij de toegang. Om overzicht te houden wie er op de bouwplaats aanwezig is, is een toegangscontrole verplicht. Daarvoor wordt vaak gebruikgemaakt van een tourniquet. ‘Als een tourniquet is ingezet die zowel dient als ingang als uitgang, dan is het passeren en afstand houden van 1,5 meter al een hele uitdaging’. Om passerend verkeer te voorkomen, moet je goed nadenken over looprichtingen en een aparte in- en uitgang. Ook in trappenhuizen is het lastig om elkaar te passeren en afstand te houden. Je kunt hier bijvoorbeeld een opgaand en een dalend trappenhuis aanwijzen.

Geen concessies, geen uitzonderingen

Samen met de aannemers werkt Gertjan op een bouwproject voor Shell aan een plan om de veiligheid van alle betrokkenen te garanderen. Het protocol vormt de basis. Er worden geen uitzonderingen gemaakt voor de afstand van 1,5 meter. ‘Voor alle werkzaamheden maken we een werkplan met een taakrisicoanalyse. Die worden nu in het kader van corona opnieuw tegen het licht gehouden om te kijken of we de werkzaamheden kunnen uitvoeren. De bouwplaats wordt in zijn geheel aangepast op logistieke stromen en looproutes met verplichte handenwasmomenten. We denken over een liftboy zodat er maar één persoon aan de knoppen komt, een in- en uitgang voor de bouwkeet, verschillende lunchtijden, extra schoonmakers, enzovoort. We kijken naar alle maatregelen die we kunnen nemen om de verspreiding te voorkomen en we doen geen concessies aan de 1,5-metergrens. Als na onderzoek blijkt dat bij het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden geen alternatieven mogelijk zijn en het onvermijdbaar is om afstand te houden, dan worden deze werkzaamheden de komende tijd niet gedaan.’

Houd actief toezicht op naleving

Tot slot wil Gertjan nadrukkelijk adviseren om iemand aan te wijzen om actief toezicht te houden op de naleving van de afspraken voor eenieders gezondheid. Het is niet een taak die iemand er zo maar even bij kan doen. En laat leidinggevenden zelf het goede voorbeeld geven.

Protocol Samen veilig doorwerken

Hebt u behoefte aan een toezichthouder op uw projectlocatie of hebt u ook uitdagingen in de 1,5-meterregel, onze hoger veiligheidskundigen helpen u graag. Neem contact op met Ilona Bondrager of bel 088 321 25 00.