HomeActueelIlona Bondrager gecertificeerd HVK-er

Nieuws

28 juni 2019

Ilona Bondrager gecertificeerd HVK-er

Ilona Bondrager werkt sinds 2011 voor BK ingenieurs. Eerst als adviseur arbo & veiligheid en na het afronden van een opleiding sinds 2016 als hoger veiligheidskundige (HVK-er). Inmiddels is ze ook als zodanig gecertificeerd.

Om dit certificaat te verkrijgen, bouwde Ilona Bondrager in een jaar tijd een portfolio op. Deze bestond uit vier projecten die onder haar verantwoordelijkheid vielen. De projecten in het portfolio van Bondrager geven de breedte van het werk van een HVK-er goed aan. Van het opstellen van een veiligheidsplan voor diverse onderzoeken bij de herontwikkeling van een terrein, tot een plan voor het werken in een besloten ruimte. In dit geval een standbeeld waar twee mensen via een trappetje door een kleine toegang in het hoofd van het beeld naar binnen moesten, om werkzaamheden aan een fontein te verrichten.

Voldoende deskundigheid en ervaring

Bondrager: ‘Binnen een intercollegiaal overleg met Hoger Veiligheidskundigen van andere bedrijven werden de diverse praktijkcasussen gedurende een jaar besproken en geëvalueerd. Vervolgens moest ik mijn portfolio presenteren aan een examencommissie, bestaande uit onder meer een ervaren HVK-er en een arbeidshygiënist. Daarin gaat het er vooral om dat je aantoont dat je over voldoende deskundigheid en ervaring op je vakgebied beschikt, dat je weet wat je zelf kunt doen en wat niet en waar je aanvullende kennis kunt vergaren als dat nodig is.’

Zelf toetsen veilig en efficiënt

Als gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige is Ilona Bondrager nu bevoegd om een aantal wettelijk verplichte taken uit te voeren. Bijvoorbeeld het toetsen van de risico-inventarisatie en –evaluatie op de arbeidsomstandigheden. Daarmee is de aandacht voor veiligheid binnen de BK-organisatie verder geborgd en kan er efficiënter worden gewerkt, omdat er geen externe gecertificeerde HVK-er hoeft te worden ingehuurd en BK ingenieurs dit werk zelf op kan pakken.

Dit artikel komt uit BK breed magazine, thema ‘Gevaarlijke Stoffen?’