HomeActueelPilot met non-infill kunstgrasveld

Nieuws

14 juni 2024

Pilot met non-infill kunstgrasveld

Vanaf 2031 is het niet meer mogelijk om rubberkorrels als infill toe te passen in kunstgras sportvelden. De sportproductenlijst biedt de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden alternatieve velden aan te leggen. BK ingenieurs en Gemeente Haarlemmermeer hebben afgelopen jaar een pilot uitgevoerd voor een non-infill kunstgrasveld bij de renovatie van een voetbalveld. Deze milieuvriendelijke technologie werkt zonder het gebruik van infill-materialen zoals rubber en zand. Dit biedt aanzienlijke voordelen voor het milieu.

Innovatie en duurzaamheid

BK ingenieurs werkt nauw samen met opdrachtgevers en stakeholders om een veilige en leefbare omgeving te creëren. Innovatie en duurzaamheid spelen hierin een belangrijke rol. De pilot met non-infill kunstgrasvelden is een goed voorbeeld hiervan. De non-infill technologie is een belangrijke stap vooruit in het minimaliseren van de ecologische voetafdruk van sportfaciliteiten. Het is de verwachting dat deze minder onderhoud vereisen en een langere levensduur hebben, zonder de nadelen van traditionele infill-materialen.

Pilot in Hoofddorp

De aanleg van het eerste non-infillveld staat deze zomer gepland in Hoofddorp. Deze locatie dient als proeftuin om de technische en praktische aspecten van de velden te evalueren. De pilot is een resultaat van de samenwerking tussen BK ingenieurs en de Gemeente Haarlemmermeer. BK ingenieurs brengt uitgebreide kennis van kunstgras sport- en recreatievelden in, terwijl gemeente Haarlemmermeer zich inzet voor innovatie in sportfaciliteiten.

Monitoring en evaluatie

Gedurende de pilotperiode worden de prestaties van de non-infill velden nauwlettend gemonitord. Het onderzoek richt zich op speelkwaliteit, duurzaamheid, onderhoudsgemak en milieu-impact. De velden worden meermaals gekeurd en moeten voldoen aan dezelfde eisen van NOC*NSF als reguliere kunstgrasvelden. Daarnaast worden spelerservaringen ook meegenomen bij de evaluatie. De inzichten die hieruit voortkomen, zullen worden gebruikt om de technologie verder te verbeteren.

Toekomstperspectieven

Als de pilot succesvol blijkt, kan dit leiden tot een bredere toepassing van non-infill kunstgrasvelden in Nederland en daarbuiten. De lessen die we in Haarlemmermeer leren, kunnen als blauwdruk dienen voor toekomstige projecten. BK ingenieurs en de Gemeente Haarlemmermeer zetten met deze pilot een stap in de richting van een duurzamere toekomst voor sport en recreatie. Door innovatie en milieubewustzijn centraal te stellen, streven wij naar een positieve impact op de leefomgeving.

Meer weten?

Meer weten over de voorbereiding van de aanleg van sportvelden in het algemeen of de pilot in het bijzonder? Neem contact op met projectleider civiel & sport Sven Leeuwerink. Je kunt ook het algemene nummer bellen: 088 321 25 00.


Dit project is geplaatst in het volgende dossier: