HomeActueelReductiedoelstellingen raamovereenkomst Gemeente Utrecht

Nieuws

26 maart 2020

Reductiedoelstellingen raamovereenkomst Gemeente Utrecht

Eerder berichtten we al over de verlenging van het raamcontract van BK ingenieurs met Gemeente Utrecht. In 2018 sloten we het raamcontract af en in mei 2020 zal dit een vervolg krijgen. Het raamcontract voeren we uit in samenwerking met Movares. Eén van de onderdelen van het contract is ingezet op duurzaamheid. Om de CO2-uitstoot in de projecten te reduceren, formuleerden wij reductiedoelstellingen. 

Plan van aanpak Duurzaamheid

Bij de aanvang van het raamcontract hebben BK ingenieurs en Movares samen een Plan van aanpak Duurzaamheid opgesteld waarin wij de visie en aanpak beschrijven op de reductie van CO2-emissie gedurende de looptijd van het contract. Hierin beschrijven wij drie pijlers:
1) vermindering van CO2-uitstoot bij inzet van vervoer en materieel;
2) vermindering van CO2-uitstoot door beperking van vervoersafstand/vervoersbewegingen van personeel en transport van grondmonsters;
3) actief zoeken naar mogelijkheden implementatie van nieuwe maatregelen in relatie tot de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen.

Met betrekking tot de CO2-uitstoot is maar één belangrijke energiestroom binnen het raamcontact die voor uitstoot zorgt; het dieselverbruik door veldbussen. Deze is in de afgelopen tijd gemonitord en vastgelegd.

Reductiedoelstellingen 2020

De doelstelling is om in 2020 10% CO2-emissies te reduceren door diverse maatregelen. Een belangrijk actiepunt hierin is het aannemen van medewerkers voor de buitendienst in de omgeving van Utrecht. Dit moet voor een reductie in gereden kilometers zorgen. Daarnaast verplaatsen wij ons bij voorkeur per fiets of openbaar vervoer naar overleggen en locatiebezoeken. Actief werken wij met Movares samen om een efficiënte werkverdeling en inzet van personeel te bewerkstelligen. En dit jaar gaan we onderzoeken of we biobuizen kunnen inzetten om de huidige plastic peilbuizen te vervangen.

De jaarrapporten van de CO2-footprint van de werkzaamheden die vallen onder het raamcontract voor Gemeente Utrecht vindt u per jaartal onder deze links: rapport 2018 en rapport 2019.

Voor meer informatie over de milieukundige werkzaamheden en de samenwerking met Movares kunt u contact opnemen met Jelle de Gier. Voor meer informatie over de CO2-Prestatieladder en de certificering voor trede 3 van BK ingenieurs kunt u terecht bij onze duurzaamheidscoördinator a.i. Rob Arisz.


Dit project is geplaatst in het volgende dossier: