HomeActueelSafety Culture Ladder bij BK ingenieurs in 2022

Nieuws

17 december 2021

Safety Culture Ladder bij BK ingenieurs in 2022

In 2022 gaat BK ingenieurs aan de slag met certificering voor de Safety Culture Ladder (SCL), trede 3. Met SGS Nederland hebben wij een overeenkomst gesloten voor onze certificering in 2022.

Veiligheidscultuur meten en verbeteren

De Safety Culture Ladder is een beoordelingsmethode die ons helpt om de veiligheidscultuur binnen BK ingenieurs te meten en te verbeteren. Met veiligheidscultuur bedoelen we het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen, niet alleen door de uitvoerenden en de adviseurs, maar ook door het management en de directie. Om een start te maken hebben twintig collega’s deelgenomen aan een ‘nulmeting’-enquête van BK ingenieurs.

Veiligheidsbewustzijn

Veiligheidsbewustzijn is het vermogen om keuzes te maken die leiden tot een verminderd veiligheidsrisico bij het uitvoeren van werkzaamheden. Het uiteindelijke doel is het veiligheidsbewustzijn en veiligheidsgedrag van iedereen binnen onze organisatie zodanig te beïnvloeden dat gevaarlijke handelingen, gevaarlijke situaties, ongevallen en blootstelling aan gevaarlijke stoffen zonder bescherming worden voorkomen.

Aanvulling

De vakteams Asbest en Bodem zijn gecertificeerd volgens de VCA**. De Safety Culture Ladder is voor deze vakteams een mooie aanvulling.

Wilt u meer weten over de stappen die BK ingenieurs zet op de veiligheidsladder? Eric Mathôt, Lilian Velthuis en Wilbert van Pampus staan u graag te woord.