HomeActueelSnel onderzoek na ontdekking drugslaboratorium

Nieuws

24 augustus 2020

Snel onderzoek na ontdekking drugslaboratorium

Als er bij ons bureau een melding binnenkomt dat er een drugslaboratorium is ontdekt, stapt Pepijn Venhuis, senior adviseur bodem, bijna direct in de auto. Samen met een collega veldwerker gaat hij naar de locatie. Of dit nu onder reguliere werktijd is, ’s avonds of in het weekend. Eenmaal aangekomen, onderzoeken zij de bodem en soms ook bouwmaterialen op de aanwezigheid van giftige stoffen.

Snel schakelen

Na het ontdekken van een drugslaboratorium stelt de politie de gemeente en de omgevingsdienst op de hoogte. De gemeente schakelt een gespecialiseerd bedrijf in om het drugslab te ontmantelen en het drugsafval af te voeren. Vanaf het moment dat wij op locatie aankomen, stellen wij in samenwerking met andere gespecificeerde bureaus alles in het werk om snel en discreet te handelen.

Mogelijk gevaar gezondheid omwonenden

Bij het produceren van drugs worden verschillende giftige stoffen gebruikt. In de praktijk blijkt dat deze stoffen ook (deels) terechtkomen in de bodem. Afhankelijk van de hoeveelheden en de aard van de gevaren van deze stoffen, kan dit een risico opleveren voor de gezondheid. Pepijn: “We beginnen direct met het opstellen van een voorlopige risicoanalyse waarin we kijken naar humane, ecologische en verspreidingsrisico’s.’

Veilig werken

Om de onderzoeken op een veilige en verantwoorde manier te laten verlopen schakelen we vooraf altijd een hoger veiligheidskundige (HVK) van ons bureau in. Deze HVK geeft aan welke specifieke veiligheidsmaatregelen nodig zijn. Bijvoorbeeld welk type filter we op het masker moeten plaatsen. In aanvulling op het advies meet de veldwerker op de locatie met een zogenoemde PID- meter de luchtkwaliteit. Als blijkt dat er een verhoogde concentratie giftige stof in de lucht aanwezig is, dan nemen we in overleg met de HVK extra maatregelen.

Bodem- en grondwateronderzoek

Uitvoerig onderzoek is noodzakelijk om de aanwezigheid en de hoeveelheid van giftige stoffen te achterhalen. ‘Omdat er in een drugslaboratorium vaak sprake is van vluchtige stoffen, nemen wij met steekbussen ongeroerde monsters van de grond. Op de meest verdachte locaties onderzoeken wij het grondwater door op verschillende dieptes peilbuizen te plaatsen. Binnen 72 uur is duidelijk of er stoffen als onder andere aceton, methanol, ethanol, ammonium, benzeen en/of tolueen in de bodem aanwezig zijn en hoeveel’. Bij een ‘standaard’ bodemonderzoek vindt op de meeste van de genoemde stoffen geen specifieke analyse plaats. Omdat de Zorgplicht (Artikel 13 Wet bodembescherming) van toepassing is, moeten de ontstane verontreinigingen worden gesaneerd tot aan het niveau dat aanwezig was voordat de calamiteit heeft plaatsgevonden. ‘Van de meeste stoffen die we aantreffen in dit soort situaties bestaat nog geen normering’, aldus Pepijn.

Bouwmaterialenonderzoek (aanwezige bebouwing)

In de gebouwen waarin de productie van drugs plaatsvindt, is het mogelijk dat giftige stoffen, zoals kwik, in de bouwmaterialen zijn getrokken. Ook dit onderzoek kunnen wij uitvoeren. En als het nodig is om het gebouw te slopen, dan is het in veel gevallen noodzakelijk om vooraf een asbestinventarisatie en/of onderzoek naar Chroom-6 te laten uitvoeren. Een collega van vakteam asbest brengt aan de hand van een inventarisatieplan zijn bevindingen in kaart.

Uiteenlopende locaties

‘In de afgelopen jaren ben ik al bij heel wat drugsdumps en ontmantelingen betrokken. Maar het blijft bijzonder. Iedere keer voel ik bij dit soort projecten een gezonde dosis adrenaline door mijn lichaam stromen’. De locaties waar Pepijn zijn expertise werd ingeroepen, verschillen erg van elkaar. Van een schuurtje in een woonwijk tot stallen of zelfs complete woningen die meer achteraf zijn gelegen. ‘Aan de buitenzijde is vaak niets afwijkends te zien.’

Goede contacten

BK ingenieurs is al jaren actief in het onderzoeken van de bodem. De goede contacten die we daarbij in de loop der jaren met het bevoegd gezag en de lokale overheid hebben opgebouwd, komen hierbij goed van pas. En natuurlijk werkt het bij dit soort calamiteiten extra fijn dat wij specialisten in huis hebben op verschillende vlakken. ‘Een telefoontje voor advies van een collega van een ander vakteam is zo gepleegd’.

 

Wilt u meer weten over bodemonderzoek na het ontdekken van een drugslaboratorium? Neem contact op met Pepijn Venhuis op 06 55 127 117 of bel het algemene nummer 088 321 25 00.