HomeActueelVóór 1 januari 2024 kunt u nog gebruikmaken van de subsidie Bedrijvenregeling bodemsanering

Nieuws

14 maart 2023

Vóór 1 januari 2024 kunt u nog gebruikmaken van de subsidie Bedrijvenregeling bodemsanering

De Bedrijvenregeling bodemsanering is een subsidieregeling voor industriële bedrijven om op eigen bedrijfsterrein bodemverontreiniging te saneren. Dit geldt voor bedrijven die zich voor 2008 hebben aangemeld voor de Bedrijvenregeling bodemsanering. Zij hebben uiterlijk tot 1 januari 2025 de tijd om aan te geven dat ze gebruik gaan maken van de Bedrijvenregeling.

Onderneem nu actie

Als u nog gebruik wilt maken van deze regeling, dan dient u actie te ondernemen.

Het saneringsplan dient uiterlijk 31 december 2023 te zijn ingediend. De financiële bijdrage dient uiterlijk 31 december 2024 te zijn aangevraagd. De bodemsanering dient voor 1 januari 2030 te zijn afgerond en de aanvraag van de subsidievaststelling te zijn ingediend.

De Bedrijvenregeling is tussentijds op vier punten gewijzigd.

  1. wijziging in bestemming – bijvoorbeeld naar woningbouw – is toegestaan;
  2. overdracht / afkoop van de (rest)verontreiniging is mogelijk;
  3. het is mogelijk een voorschot te ontvangen;
  4. de vastgestelde einddatum voor het indienen van een saneringsplan is 31 december 2023

De Bedrijvenregeling is nu bijzonder interessant als u overweegt te verhuizen, uw bedrijf over te dragen, te verkopen of beëindigen. Als u aan de voorwaarden voldoet kunt u uw recht op subsidie volledig overdragen.

BK ingenieurs kan u helpen

BK ingenieurs kan u helpen met betrekking tot het uitzoeken wat de subsidiemogelijkheden zijn in het kader van de Bedrijvenregeling.

Zo kan BK ingenieurs u helpen met het formeren van het saneringsplan, inzichtelijk maken van de kosten van de bodemsanering, het berekenen van het subsidiepercentage, nakijken van de saneringsaanpak en aanbesteding van de bodemsanering in verband met de subsidie, opmaken van de subsidieaanvragen.

Cofinancieringsregeling?

Mocht uw bedrijf(slocatie) zich niet hebben aangemeld voor de Bedrijvenregeling, maar hebt u toch te maken met een bodemverontreiniging die is ontstaan vóór 1987, dan kunt u wellicht aanspraak maken op de cofinancieringsregeling. Via deze regeling kunnen MKB-ers tot 35% van de saneringskosten vergoed krijgen. Of uw bedrijfslocatie in aanmerking komt voor deze cofinancieringsregeling en welke acties u hiervoor dient te ondernemen, daarmee kan BK ingenieurs u helpen.

Hoeveel subsidie krijg ik dan?

Hoeveel subsidie u zult ontvangen is niet exact te zeggen, per situatie is dat verschillend. Houdt u rekening met om en nabij 35% van de totale saneringskosten. De Bedrijvenregeling is nu bijzonder interessant als u overweegt te verhuizen, uw bedrijf over te dragen, te verkopen of beëindigen. Als u aan de voorwaarden voldoet kunt u uw recht op subsidie volledig overdragen.

Meer informatie en advies

Hebt u vragen over de Bedrijvenregeling en wat BK ingenieurs voor u kan betekenen? Of wilt u kosteloos advies over de eventuele aanpak van een bodemverontreiniging op uw perceel? Neemt u dan contact op met Mirna Clerx.

Meer over deze regeling is te vinden op de website van Bodembeheer Nederland.