HomeActueelUpdate Omgevingswet

Nieuws

15 juli 2022

Update Omgevingswet

De Eerste Kamer heeft aangegeven onder voorbehoud akkoord te gaan met het ingaan van de Omgevingswet op 1 januari 2023. Overheden zouden op die manier alvast kunnen gaan oefenen met de uitvoering ervan.

Waarom een Omgevingswet?

Het idee is dat de Omgevingswet leidt tot meer samenhangende regelgeving van de huidige versplinterde regels en wetten. De wet moet zekerheid, duidelijkheid en samenhang brengen en de wet- en regelgeving over bouwen, milieu en water bundelen en moderniseren. Zo moet er één digitaal loket komen, het Digitaal Stelsel Omgevingswet, waar alle wet- en regelgeving over de leefomgeving samenkomt. Dit loket bestaat uit de Omgevingswet, de vier Algemene Maatregelen van Bestuur het Omgevingsbesluit, Besluit kwaliteit leefomgeving, Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving) en de Omgevingsregeling. Deze zijn allemaal inmiddels gepubliceerd. Onder leefomgeving vallen natuur, bodem, geluid en grondeigendom.

Gaat het echt gebeuren?

Of de Omgevingswet echt ingaat per 1 januari 2023 moet in oktober blijken als na de zomer een rapport over de haalbaarheid van de ICT erachter is afgerond. Dan komt het laatste go-no-go-moment. Sowieso zal er een overgangstermijn komen, het invoeringsspoor. De lopende beleidsontwikkelingen krijgen steeds een plek in het aanvullingsspoor.

De werkgroep Omgevingswet van BK ingenieurs houdt de ontwikkelingen en gevolgen van deze ontwikkelingen voor vakteam bodem van BK ingenieurs en onze opdrachtgevers nauwlettend in de gaten en zullen op de bedrijfswebsite hierover communiceren.

Wat gaat er veranderen op bodemgebied?

Voor de BRL6000-werkzaamheden, zoals milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen en nazorg, zullen de veranderingen het grootst zijn. Naast inhoudelijke wijzigingen veranderen ook voor de BRL 2000 veel termen en begrippen in de nieuwe wet van naam.

Inhoudelijke informatie over de Omgevingswet is te vinden op Informatiepunt Leefomgeving.

De ontwerpen van de nieuwe NEN 5725 en NEN 5740 zijn gepubliceerd. Voor beide documenten gaat het om kleinschalige aanpassingen, zodat zij aansluiten op de komende wijzigingen in wetgeving.

Eind 2022 zullen deze ontwerpen definitief worden gemaakt.

 

Hebt u vragen over de invoering van de Omgevingswet? Neem contact op met Linda Roskes of bel 088 321 25 00.