HomeActueelOmgevingswet gaat 1 januari 2024 definitief van start

Nieuws

14 maart 2023

Omgevingswet gaat 1 januari 2024 definitief van start

Op dinsdag 14 maart 2022 stemde de Eerste Kamer in met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024. Na een hoofdelijke stemming bleek dat 41 van de leden voor de inwerkingtreding op die datum was, en 29 leden tegen. 

Over de Omgevingswet

Het omgevingsrecht stond voorheen in 26 verschillende wetten. Dit is gebundeld in de Omgevingswet, een samenhangend stelsel van planning, besluitvorming en procedures. Het idee is dat de Omgevingswet leidt tot meer samenhangende regelgeving van de huidige versplinterde regels en wetten. De wet moet zekerheid, duidelijkheid en samenhang brengen en de wet- en regelgeving over bouwen, milieu en water bundelen en moderniseren.

Digitaal Stelsel Omgevingswet

Zo moet er één digitaal loket komen, het Digitaal Stelsel Omgevingswet, waar alle wet- en regelgeving over de leefomgeving samenkomt. Dit loket bestaat uit de Omgevingswet, de vier Algemene Maatregelen van Bestuur het Omgevingsbesluit, Besluit kwaliteit leefomgeving, Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving) en de Omgevingsregeling. Deze zijn allemaal inmiddels gepubliceerd. Onder leefomgeving vallen natuur, bodem, geluid en grondeigendom.

Minder bureaucratie

Plannen en vergunningen worden zo veel mogelijk gebundeld, procedures worden sneller. Naar schatting 50.000 bestemmingsplannen en beheerverordeningen worden circa 400 omgevingsplannen. Dankzij deze bundeling worden kosten bespaard, onderzoekslasten beperkt en komen er betere mogelijkheden voor digitale vaststelling en beschikbaarheid van plannen, besluiten en onderzoeken.

Wilt u meer weten of twijfelt u welke gevolgen de invoering van de wet heeft voor uw plannen? Neem contact op met vakteam bodem, werkgroep Omgevingswet via 088 321 25 00.