HomeActueelOpnieuw uitstel Omgevingswet

Nieuws

18 oktober 2022

Opnieuw uitstel Omgevingswet

Minister De Jonge heeft besloten de invoering van de Omgevingswet wederom met een half jaar uit te stellen. De nieuwe beoogde invoeringsdatum is 1 juli 2023. De minister heeft aangegeven dat voor een zorgvuldige invoering van de Omgevingswet meer tijd nodig is om te oefenen, te testen en te zorgen voor extra ondersteuning bij de bevoegde gezagen. Uitstel zou moeten zorgen voor meer zorgvuldigheid en duidelijkheid. De aanleiding voor het uitstel is het kritische rapport van het ICT-adviescollege van de Eerste en Tweede Kamer. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) heeft nog “forse beperkingen”.

Naar verwachting zullen de wijzigingen van protocollen BRL SIKB 6000 en 7000 wel al gaan gelden vanaf het voorjaar. Voor de BRL SIKB 1000 en 2000 is nog niet duidelijk of deze al eerder worden doorgevoerd nu de Omgevingswet weer is uitgesteld.

Of 1 juli 2023 wel haalbaar is, is nog afwachten.

Met vragen over de consequenties van dit uitstel voor uw project(en) kunt u contact opnemen met medewerkers van vakteam bodem, werkgroep Omgevingswet.