HomeOpleidingenCursusaanbodAsbest Herkennen voor de GWW

Opleidingen

BK ingenieurs

Asbest Herkennen voor de GWW

Achtergrond
Al in 1993 is een algeheel asbestverbod door de overheid afgekondigd. Met dit asbestverbod is het asbestprobleem niet opgelost. Asbest en het werken met asbest geeft niet alleen gezondheidsrisico´s, maar ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. BK ingenieurs heeft in de loop der jaren diverse cursussen op het gebied van asbest ontwikkeld en verzorgd, waaronder asbest herkennen voor de GWW.

Doel van de cursus
Het herkennen van asbestverdachte materialen in de bodem, grond en bouw- en sloopafval.

Doelgroep
Medewerkers van (GWW-) aannemers, nutsbedrijven, bodemonderzoeksbureaus, evenals opdrachtgevers en milieuambtenaren. Kortom: iedereen die beroepsmatig te maken kan krijgen met asbest in de bodem (grond-, weg- en waterbouw).

Vooropleiding/niveau
Er is geen specifieke vooropleiding noodzakelijk, maar beheersing van de Nederlandse taal is aan te bevelen.

Kwalibo-certificering
De cursus voldoet in het kader van de certificeringstrajecten BRL 1000, BRL 2000, BRL 6000 en BRL 7000.

Maatwerk
In de cursus behandelen we naast de basiskennis (wetgeving, gezondheidsrisico’s en asbestherkenning) ook de bijzonderheden in relatie tot de bodem. De cursus bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. In het praktische gedeelte kunnen de besproken materialen worden bekeken en besteden we aandacht aan de toe te passen PBM’s.

Duur en prijs van de cursus
We geven de cursus en één dag van 09.00 tot circa 16.00 uur. De cursusprijs bedraagt € 239,- (exclusief btw). Dit is inclusief thee, koffie, lunch, deelnamecertificaat en een uitgebreid illustratief lesboek dat na afloop van de cursus als naslagwerk kan dienen.

Voorwaarden
Indien in goed overleg een cursist wordt geannuleerd of de cursist wordt doorgeschoven naar een andere cursusdatum, worden geen annuleringskosten in rekening gebracht. Bij afmelding binnen vijf werkdagen zijn wij genoodzaakt de helft vande cursusprijs in rekening te brengen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marianne Jansen via [email protected] of 088 – 321 26 69.