HomeOpleidingenCursusaanbodAsbest Herkennen

Opleidingen

BK ingenieurs

Asbest Herkennen

Achtergrond
Als er tijdens het werk asbestverdacht materiaal wordt aangetroffen, kan dat verstrekkende gevolgen hebben. Niet alleen voor de uitvoering van het werk, maar ook voor de gezondheid van de werknemers en de omgeving. Dit heeft vaak financiële consequenties. Het weten wat de risico’s zijn, het kunnen vaststellen of aangetroffen materiaal mogelijk asbest bevat en daarop passende maatregelen nemen, wordt behandeld tijdens deze cursus.

Doel van de cursus
Het herkennen van asbestverdachte materialen in specifieke toepassingen in gebouwen, grond en bouw- en sloopafval.

Doelgroep
Medewerkers van (lokale) overheden, sloopbedrijven, advies- en onderzoeksbureaus, evenals uitvoerenden met een takenpakket binnen de inzameling, sortering, verwerking en recycling van afvalstoffen. Kortom: iedereen die beroepsmatig te maken kan krijgen met asbest.

Vooropleiding/niveau
Er is geen specifieke vooropleiding noodzakelijk.

Maatwerk
Afhankelijk van de groepssamenstelling kan het accent worden gelegd op asbest in gebouwen en objecten of asbest in grond. Om een zo compleet mogelijk overzicht te geven wordt de problematiek van beiden behandeld. De cursus wordt geïllustreerd met videomateriaal, monsters van asbesthoudende materialen (veilig verpakt), monsters van asbestvervangende materialen en PBM’s toegepast bij sanerings-technieken. Indien uitsluitend een cursus asbest herkennen noodzakelijk is in het kader van certificeringstrajecten van bijvoorbeeld BRL 1000, BRL 2000, BRL 6000 of BRL 7000, dan verwijzen wij u naar onze cursus in de grond-, weg- en waterbouw.

Duur en prijs van de cursus
De cursus wordt gegeven in één dag van 09.00 tot 16.00 uur. De cursus bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte, waarin de asbesthoudende materialen die zijn besproken uitgebreid worden bekeken. De prijs voor de cursus bedraagt € 239,- (exclusief btw). Dit is inclusief thee, koffie, lunch deelnamecertificaat en een uitgebreid illustratief lesboek dat na afloop van de cursus als naslagwerk kan dienen.

Voorwaarden
Indien in goed overleg een cursist wordt geannuleerd of de cursist wordt doorgeschoven naar een andere cursusdatum, worden geen annuleringskosten in rekening gebracht. Bij afmelding binnen vijf werkdagen zijn wij genoodzaakt de helft vande cursusprijs in rekening te brengen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Marianne Jansen via [email protected] of 088 – 321 26 69.