HomeOpleidingenCursusaanbodDeskundig Leidinggevende Projecten (DLP)

Opleidingen

BK ingenieurs

Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP)

Achtergrond
Zoals verwoord in onder andere het Arbo-informatieblad 22 of CROW-publicatie 400 dienen leidinggevenden op een project bij werkzaamheden in of met verontreinigde bodem over voldoende kennis te beschikken op het gebied van veiligheid, gezondheid en arbeidshygiëne. Deze kennis verkrijgt de cursist door het volgen van de cursus Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP).

Ook in het kader van de BRL SIKB 7000 (Beoordelingsrichtlijn uitvoering van (water) bodemsaneringen) is het noodzakelijk dat uitvoerende medewerkers kennis hebben op het gebied van werkzaamheden in of met verontreinigde bodem. De BRL SIKB 7000 eist van de kwaliteitsverantwoordelijke persoon onder andere kennis te hebben van de inhoud van CROW-publicatie 400. Door het volgen van de DLP-cursus kan aan deze eis worden voldaan.

Doel van de cursus
Bij werken in verontreinigde bodem geeft de DLP invulling aan de maatregelen die zijn opgenomen in het V&G-plan uitvoeringsfase/plan van aanpak. De DLP verzorgt hiervoor de noodzakelijke veiligheidskundige registraties. De cursusinhoud voldoet zowel in theorie als praktijk aan de eind- en toetstermen van CROW-publicatie 400.

Doelgroep
Operationeel leidinggevenden van aannemers in de GWW (waaronder ook BRL 7000-gecertificeerde aannemers), ZZP’ers bij (water)bodemsaneringen evenals toezichthouders en handhavers van (lokale) overheden en milieudiensten. De DLP mag zijn werkzaamheden uitvoeren in de veiligheidsklassen ‘Oranje’ en ‘Rood niet-vluchtig’.

Let op! Voor het werken in de klassen ‘Rood vluchtig’ en ‘Zwart’ moet de DLP geregistreerd zijn bij het CROW. Hiervoor verzorgen wij vanaf januari 2018 de cursus R-DLP die afgesloten wordt met het CROW-examen.

Vooropleiding/niveau
Het niveau is MBO, maar er is geen specifieke vooropleiding nodig. Beheersing van de Nederlandse taal is aan te bevelen.

Duur en prijs van de cursus
De cursus wordt gegeven in twee dagen, met een week tussentijd, van 8.30 uur tot 16.30 uur. Een onafhankelijk examenbureau neemt het examen af in de middag van de tweede cursusdag van 14.30 uur tot 17.00 uur.

De cursusprijs bedraagt € 550,- (exclusief btw) per cursist. Dit bedrag is inclusief cursusboek, praktijkmaterialen, koffie, thee, lunch, examen en bij voldoende resultaat, het certificaat. Op verzoek leveren wij de CROW-publicatie 400 tegen de geldende kostprijs.

Voorwaarden
Indien in goed overleg een cursist wordt geannuleerd of de cursist wordt doorgeschoven naar een andere cursusdatum, worden geen annuleringskosten in rekening gebracht. Bij afmelding binnen vijf werkdagen zijn wij genoodzaakt de helft vande cursusprijs in rekening te brengen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marianne Jansen via [email protected] of 088 – 321 26 69.