HomeOpleidingenCursusaanbodOperationeel Medewerker (OPM)

Opleidingen

BK ingenieurs

Operationeel Medewerker (OPM)

Achtergrond

Ten aanzien van risico’s en de te maatregelen bij werkzaamheden in of met verontreinigde grond, (grond)water of baggerspecie heeft een werkgever de verantwoordelijkheid voldoende voorlichting en onderricht te geven aan zijn werknemers. Arboinformatieblad 22 en CROW-publicatie 400 stellen dat operationele medewerkers die onvoldoende ervaring hebben met de werkzaamheden in of met verontreinigde grond, (grond)water of baggerspecie de cursus OPM (Operationeel Medewerker) moeten hebben gevolgd. Onze cursus Operationeel medewerker (OPM) geeft invulling aan de verplichte voorlichting en onderricht naar een werknemer.

Doel van de cursus

Iedereen werkzaam in of met verontreinigde grond, (grond)water of baggerspecie dient praktische basiskennis te hebben om op een verantwoorde manier om te gaan met de mogelijke blootstellingsrisico’s. Wanneer dit niet is verkregen door ervaring, kan de cursus Operationeel Medewerker hierin voorzien. Onze cursus voldoet aan de in de CROW-publicatie 400 gestelde eindtermen voor de cursus OPM.

Doelgroep

De OPM-cursus is bestemd voor alle operationele medewerkers (o.a. grondwerkers, machinisten, chauffeurs en monteurs) die betrokken zijn bij de uitvoering van werkzaamheden in of met verontreinigde grond, (grond)water of baggerspecie. Dit geldt ook voor medewerkers van (nuts) bedrijven die mogelijk in aanraking komen met verontreinigde grond.

De cursist heeft na afloop praktische basiskennis verkregen om op een verantwoorde manier om te gaan met de mogelijke blootstellingsrisico’s. Daarnaast weet de cursist afwijkende situaties/onvoorziene omstandigheden te herkennen en te melden bij de direct verantwoordelijke (de DLP op locatie).

Vooropleiding/niveau

Er is geen specifieke vooropleiding noodzakelijk. Het niveau is vanaf LBO.

Duur en prijs van de cursus

De cursus geven we in één dag van 09.00 tot circa 16.00 uur. De cursusprijs bedraagt € 195,- (exclusief btw). Dit bedrag is inclusief cursusboek, praktijkmaterialen, koffie, thee, lunch en certificaat.

 

Voorwaarden
Indien in goed overleg een cursist wordt geannuleerd of de cursist wordt doorgeschoven naar een andere cursusdatum, worden geen annuleringskosten in rekening gebracht. Bij afmelding binnen vijf werkdagen zijn wij genoodzaakt de helft vande cursusprijs in rekening te brengen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marianne Jansen via [email protected] of 088 – 321 26 69.